Mens ska inte hindra tjejer att spela fotboll – Svenska Fotbollförbundet och Svenska Spel kraftsamlar för att bryta tabun och öka kunskapen om mens

I fjol genomförde Svenska Fotbollförbundet en kartläggning om hur menstruationen påverkar spelare, och 50 procent svarade att den gör det på olika sätt. För att lyfta frågan, ta bort tabun och skapa mer kunskap till föreningar, tränare och spelare kraftsamlar Svenska Fotbollförbundet nu med sin partner Svenska Spel, för att alla ska kunna spela fotboll på lika villkor. Initiativet kallar de ”Alla dagar” och det ska bidra till att tjejer, kvinnor och kvinnliga ledare får rätt förutsättningar för att spela och fortsätta med fotbollen trots sin menstruation. Projektet är initierat av Svenska Fotbollförbundet och stöds finansiellt av Svenska Spel.

– Unga kvinnor ska ha lika förutsättningar som män med att spela fotboll alla dagar, inte bara vissa. Vi vill också ta bort rådande tabu om att prata om mens runt fotbollsplanen. Målsättningen är att neutralisera frågan och i stället se hur menscykeln kan ge otroliga insikter för hur en tränare ska lägga upp sin träning eller individanpassa övningar, för att nämna några exempel. Många föreningar arbetar redan med detta, vilket är jättebra, men vi behöver säkerställa att detta når ut till alla, och tack vare vårt samarbete med Svenska Spel har vi nu möjligheten att ta tag i det ordentligt, säger Per Widén, Utbildning- och utvecklingschef på Svenska Fotbollförbundet.

Per Widén utvecklar:

– Genom att samla relevant forskning inom ämnet, och ta in det i vår ordinarie utbildning med samtliga distrikt och föreningar, är vi övertygade om att vi kommer öka kunskapen och få fler att prata mens inom fotbollen. Syftet är att genom kunskap anpassa både träningsupplägg och matchförberedelser utifrån spelarnas menscykel.

Uppmaning om mens-kit i föreningars lagväskor

Under hösten kommer fem pilotföreningar, från olika delar av landet, arbeta nära Svenska Fotbollförbundet och forskningssamordnare för att ge insikter om hur utbildning och åtgärderna rent praktiskt ger resultat. Nästa steg är att addera dessa områden i den ordinarie tränarutbildningen. Pilotföreningarna kommer, utöver de kunskapshöjande insatserna, bland annat att få mens-kit med mensskydd och utbildningsmaterial.

– Många föreningar är kreativa idag med lösningar, exempelvis testade Reymersholms IK att byta från vita till svarta shorts efter önskemål från tjejerna. Vi vet att det är svårt att kräva det av föreningar, men vi vill ändå lyfta lyhörda föreningar som med kreativa medel underlättar för sina tjejlag. Vår undersökning visade även att varannan spelare känner att det är tabu att prata om mens, säger Per Widén.

Ett långsiktigt initiativ för ökad jämställdhet

Det finns studier på ett samband mellan knäskador och mens och att järnbrist kan påverka prestationsförmågan på planen. Men mycket kring detta ämne är bara fortfarande antaganden.

– ”Alla dagar” ska driva SvFF och Svenska Spels strategiska arbete för ökad jämställdhet. Vi har ett långsiktigt perspektiv med våra partnerskap och kommer vara uthålliga. För om vi ska nå konkreta resultat och bidra till ett mer öppet klimat om ett ämne som historiskt sett varit tabubelagt måste vi såväl satsa på forskningen som agera mer praktiskt. Startskottet med pilotföreningarna kommer förhoppningsvis skapa ringar på vattnet inom flera arenor, där vi är med som möjliggörare, säger Kajsa Nylander, hållbarhetschef på Svenska Spel.

Tips till föreningar om hur man kan underlätta för flick- och damlagen:

  • Mensskydd ska vara lika obligatoriskt som plåster och förband i alla lagväskor.
  • Tillgång till toaletter.
  • Individanpassade träningar som passar under hela menscykeln.
  • Utbilda ledare om hur mensen påverkar spelare.
  • Erbjuda mörka shorts/cykelbyxor vid önskemål.

 Fakta

”Alla dagar” bottnar i en kartläggning från Svenska Fotbollförbundet om hur menstruationen påverkar fotbollsspelare. Initiativet syftar till att bryta tabun om mens, samt till att tillgängliggöra kunskaper i ämnet genom relevant forskning, så att samtliga distrikt och föreningar i Sverige får verktyg för att anpassa matchförberedelser och träningsupplägg. Fem pilotföreningar runt om i hela Sverige ska delta, och information om dessa sker direkt efter sommaren. Nästa steg är att få in initiativet i den ordinarie tränarutbildningen. Projektet finansieras av Svenska Fotbollförbundets partner Svenska Spel.