Med högsta möjliga poäng certifieras Svenska Spel för sitt spelansvar

Certifieringen som ges av European Lotteries (EL) berör elva områden, där bland annat produktutveckling, utbildning och reklam ingår. Det är fjärde certifiering som Svenska Spel erhåller av EL och den andra med högsta möjliga poäng på alla områden.

Under senhösten har Svenska Spel arbetat med att ta fram underlag som tydliggör hur bolaget lever upp till de kriterier som finns för att bli certifierade enligt EL.

– Det har varit ett intensivt arbete som har involverat många personer. Jag är väldigt glad och tacksam över det hårda arbetet som alla har lagt ner. Och att vi för andra gången får högsta möjliga poäng på alla områden visar att vårt ihärdiga arbete med spelansvar som en integrerad del av vår dagliga verksamhet ger resultat, säger Scarlett Roa, hållbarhetschef på Svenska Spel.

Certifiering görs var tredje år av en auktoriserad revisor (Deloitte). En delrevison sker under perioden för att se att förbättringar har gjorts. Svenska Spel godkändes första gången 2009 och har sedan dess certifierats ytterligare två gånger.

– Certifieringen innebär dock inte att vi lägger oss på latsidan. Det gäller alltid att jobba med ständiga förbättringar och göra det bästa för våra kunder och övriga intressenter, säger Scarlett Roa.

Certifieringen innebär även att Svenska Spel automatiskt certifieras för World Lottery Association (WLA) nivå 4.