Lång intervju med Philip O´Connor – vad kan vi lära oss av norska damlandslagets mediestrategi?

Hur har det norska damlandslagets val att öppna upp sig och bli ännu mer tillgängliga för intervjuer, påverkat deras relation till media och medias syn på norsk damfotboll? Det är något journalisten Philip O’Connor, som i fjol mottog Lars-Gunnar Björklunds Stipendium, har försökt undersöka. I en lång intervju berättar Philip om hur han själv uppfattar landslagets strategi, och hur han menar att relationen mellan idrotten och journalistiken ser ut nu och hur den bör se ut framöver.

I en tid då landslagen i många idrotter blir mer och mer stängda har det norska damlandslaget i fotboll valt en helt annan strategi och öppnat upp sig helt och hållet. Det här har intresserat Philip O’Connor under lång tid och för ett år sedan tilldelades han Lars-Gunnar Björklunds Stipendium av Svenska Spel och Svenska Sportjournalistförbundet, för att undersöka och titta närmare på hur det norska landslagets mediestrategi ser ut.

Ämnet är ständigt aktuellt, vilket juryn också tog upp i sin motivering, och har förändrat förutsättningarna för hur många sportjournalister arbetar.

I en lång intervju berättar Philip hur han, efter att ha jobbat med det norska damlandslaget, upplever en stor skillnad i hur de jobbar jämfört med hur många andra lands- och klubblag förhåller sig till media.

– Jag har gjort en hel del stora mästerskap och varit med om en hel del stora grejer inom sport. Jag har varit på prize-fighting i Las Vegas och Madison Square Garden och VM i fotboll. Jag har varit på VM i bordtennis till och med. Och det jag tänkte på var hela den här strukturen, så som sportjournalistiken ser ut, hur vi gör vårt jobb och vilka förutsättningar vi har, men också relationen vi har till idrottarna. För det är lite konstgjort. Nu för tiden i en mixed zone har du en barriär oss emellan. Hur kommer vi över barriärerna? Hur bygger vi en tillit? Hur lär vi känna de här personerna, samtidigt som vi kan fortsätta granska de aktiva och förbunden? frågar sig Philip.

Men när han i samband med Fotbolls-VM 2019 träffade det norska landslaget såg han något helt annat.

– När jag såg hur de arbetade var det tvärt emot alla andra som gör det.

Se hela intervjun på Youtube.

Philip O’Connors viktigaste reflektioner

 1. En alltmer stängd miljö
  Sportvärlden går mot en alltmer stängd miljö där tillgång till aktiva och information stryps. Det norska damlandslaget har valt att inte hänga med i den utvecklingen utan försöker vara så öppna som möjligt.
 2. Medför risker
  – Det medför risker för dem, att citat rycks ur sitt sammanhang eller att någon försöker göra en höna av en fjäder för att skapa intriger. Därför krävs det förståelse från journalister och att tillit byggs.
 3. Uppskattat av journalister
  – Konceptet är framgångsrikt. Journalister gillar att arbeta på det här sättet och spelarna får en bred uppmärksamhet i media när det är mästerskap.
 4. Gemensam diskussion
  – Hela sportvärlden, inte minst aktiva och journalister, måste börja diskutera hur vi vill ha det innan det är för sent.