Kvartal med stark tillväxt online för Svenska Spel

Några av kvartalets höjdpunkter för Svenska Spel är fortsatt hög tillväxt online och då framförallt i mobilen, men även en positiv utveckling för koncernens nummerspel och sportspel. Svenska Spel behåller en stabil position både vad gäller finansiellt resultat och kundnöjdhet trots hårdnande konkurrens.

Nettospelintäkterna för tredje kvartalet uppgick till 2 174 MSEK (2 153), vilket är 1,0 procent högre än samma period föregående år. Resultatet uppgick till 1 202 MSEK (1 200), en ökning med 0,2 procent jämfört med föregående år.

– Vi visar finansiell stabilitet samtidigt som våra kunder ger oss fortsatt högt betyg i vårt nöjd-kund-index, NKI. Vi har också med bred marginal det högsta imagevärdet av spelbolagen. Det är bekräftelser på att vi trots hård konkurrens behåller en stabil position som hela svenska folkets spelbolag, säger Lennart Käll, vd och koncernchef för Svenska Spel.

Försäljning i mobilen fortsätter att växa starkt och ökar tredje kvartalet med 50 procent. Inom turspel har Vikinglotto fått cirka 130 000 nya kunder sedan nylanseringen i maj och Eurojackpot växer stadigt. Inom sportspel har utbudet utökats med livespel på nya sporter och speltyper som snooker och amerikansk fotboll. Till och med tredje kvartalet har cirka 44 000 matcher erbjudits jämfört med 13 300 matcher samma period föregående år.

– Det starka resultatet  visar att kunderna uppskattar våra erbjudanden och upplevelser. Vi visar också att det går att kombinera tillväxt och samtidigt ta ett tydligt spelansvar. Inom spelansvar ser vi allt fler som frivilligt stänger av sig eller pausar sig från spel, säger Lennart Käll.

Juli – september i korthet

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 174 MSEK (2 153), en ökning med 1,0 %.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 200 MSEK (1 205), en minskning med 0,4 %.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 1 202 MSEK (1 200), en ökning med 0,2 %.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 23,4 % (23,4).

Händelser under kvartalet

 • Nettospelintäkterna online ökade med 21 procent, varav mobilen ökade med 50 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
  • Nettospelintäkterna för Nummerspelen ökade med drygt 8 procent och för Sportspelen med 7 procent.
  • Lansering av BankID för inloggning till spelkonto.
  • Cirka 18 000 kunder var frivilligt avstängda från spel per den sista september (föregående kvartal cirka 16 400).

Januari – september

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 6 498 MSEK (6 546), en minskning med 0,7 %.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 3 434 MSEK (3 555), en minskning med 3,4 %.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 3 434 MSEK (3 565), en minskning med 3,7 %.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 21,7 % (22,5).

Se intervju med Svenska Spels vd Lennart Käll:

Här kan du läsa Delårsrapport januari – september 2017.

För mer information kontakta:
Lotta Örtnäs, presskontakt Svenska Spel, 010-120 78 27, lotta.ortnas@svenskaspel.se