Klart med årets elitidrottsstipendier – här är hela listan

Fler killar i lagidrotter kombinerar studier med elitidrottande. Totalt är det 50 idrottare som får RF och Svenska Spels Elitidrottsstipendium 2022–2023 och listan är mer jämställd än på länge.

Möjligheterna att tävla i sin idrott varierade stort under 2021 då vissa idrotter inte hade internationella tävlingar och mästerskap på grund av pandemin.  Samtidigt har många aktiva nyttjat uppehåll från tävlingar och resor till träning på hemmaplan och till att fördjupa sig i studier vilket gett en fantastisk resultatutveckling.

– Det är intressant att vi har fler killar i lagidrotter som väljer att kombinera idrott med studier även om det är vanligare med lön och högre löner inom manlig elitidrott. Det tyder på att fler har fått upp ögonen för möjligheten till dubbla karriärer med en civil karriär efter elitidrotten, säger Liselotte Ohlson, avdelningschef elitidrott Riksidrottsförbundet.

Utöver det ekonomiska stödet på 50 000 kronor vardera som stipendiet medför erbjuds även de aktiva stöd från avdelningen Elitidrottstöd på Riksidrottsförbundet inom bland annat idrottspsykologi och idrottsmedicin. Både det ekonomiska och det operativa stödet är ofta avgörande för elitidrottarens utveckling och prestation, men även för främjandet av psykisk hälsa och bättre förutsättningar till en hållbar idrottskarriär.

Fakta om Elitidrottstipendium 2022–2023

  • Antal sökande var 373 idrottare från 56 olika specialidrottsförbund.
  • Av de sökande var 186 män (50 procent) och 187 kvinnor (50 procent).
  • 50 stipendier à 50 000 kronor delas ut.
  • Stipendiaterna är från 32 specialidrottsförbund och 38 olika idrotter.
  • 27 stipendiater är kvinnor (54 procent) och 23 är män (46 procent).
  • Samtliga stipendiater studerar på universitet/högskola

Årets stipendiater utbildar sig på många olika områden. Det finns exempelvis de som studerar till logoped, socionom eller arkitekt. Någon går juristprogrammet och flera utbildar sig till lärare.

2022–2023 delar Riksidrottsförbundet och Svenska Spel ut sammanlagt 50 stipendier till aktiva elitidrottare.

– Svenska Spel är svensk idrotts största sponsor och talangutveckling ligger oss varmt om hjärtat. Att kombinera en elitsatsning med studier kräver mycket vilja och vi är glada att kunna hjälpa stipendiaterna förverkliga sina drömmar. Att årets lista är mer jämställd än tidigare år ligger i linje med vår sponsringsstrategi, säger Nicklas Biverståhl, sponsringschef Svenska Spel.