KIT-samarbete ger breddat perspektiv på matchfixning

Jonas Olsson

Fotbollsspelaren Jonas Olsson är en av många röster som resonerar kring matchfixning i KIT:s och Svenska Spels dokumentärfilmer om det växande samhällsproblemet.

I dagarna släpptes den tredje och sista av tre KIT-filmer om matchfixning, ett samarbete mellan mediabolaget och Svenska Spel. Syftet med de tre korta dokumentärerna är att öka kunskapen om samhällsproblemet matchfixning och dess konsekvenser.

Nedan finner du länkar till de tre filmerna:

  1. De stoppar matchfixarna
  2. Matchfixning – hotet mot spelarna
  3. Matchfixning – verkligheten i Sverige

KIT-filmerna belyser matchfixning från en mängd olika perspektiv: domarens, fotbollsspelarens, polisens, klubbledarens, spelbolagets. På så sätt ges tittaren en breddad bild av vad matchfixning innebär och vilka olika vägar det finns att motverka problemet.

– Svenska Spel har gett oss möjligheterna att jobba fritt med frågan, vilket är modigt eftersom det finns röster som höjs mot spel på fotboll i sig. Men för att kunna ta sig an ett problem måste man våga lyfta på alla stenar och det är precis det som Svenska Spel och vi kan göra tillsammans, säger Sofia Stenseth, Head of Creative Production på KIT.

Bland de medverkande i filmerna hittar man namn som Fredrik Gårdare, chef för polisens aktionsgrupp mot idrottskriminalitet, Svenska Fotbollsförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand, fotbollsprofilen Jonas Olsson med flera.

– Filmerna ger inget entydigt svar på hur matchfixning bäst ska bekämpas, understryker Jerker Nilsson, projektledare på Svenska Spel. Vi har gett KIT fria händer att belysa frågan på ett så intresseväckande sätt som möjligt. Det viktigaste för oss är att så många idrottsintresserade personer som möjligt ser filmerna och förstår allvaret i frågan.

Svenska Spel har sedan många år tillbaka ett nära samarbete med Riksidrottsförbundet, specialförbunden, polis, åklagare, Lotteriinspektionen samt Finans- och Kulturdepartementen inom ramen för den nationella plattformen mot matchfixning. Det nationella samarbetet kompletteras med ett internationellt utbyte inom GLMS (Global Lottery Monitoring System) där Svenska Spel ingår tillsammans med cirka 25 andra spelbolag från alla världsdelar.

Koncernen bevakar alla speltransaktioner och har en nära kontakt med både idrotten och rättsväsendet – om det finns en befogad misstanke om brott kontaktas polisen omedelbart. Svenska Spel erbjuder inte heller spel på ungdomsidrott, matcher i lägre divisioner, eller på lättmanipulerade speltyper som till exempel röda kort och första inkast. Allt för att skydda idrotten och de aktiva från påtryckningar och hot från kriminella.

– Spel på ungdomsmatcher och spel på lag i lägre divisioner är ofta inkörsporten till grövre matchfixning och borde därför inte vara tillåtet. Därför är det självklart för oss att inte erbjuda det och att istället göra allt vi kan för att begränsa risken för manipulering. Att skydda svensk idrott och sunt spelande är viktigare än att kortsiktigt maximera intäkterna, säger Fredrik Wastenson, vd och affärsområdeschef för Svenska Spel Sport & Casino.

Utbildning och information till idrottare är andra exempel på insatser för att minska risken för matchfixning. Svenska Spel finansierar resurser hos både Riksidrottsförbundet och Svensk Elitfotboll som arbetar med förebyggande information till idrottsutövare inom olika idrotter och på olika nivåer.