Inget ökat riskspelande trots lågkonjunktur

Kajsa Nylander, hållbarhetschef på Svenska Spel, gläds över att riskspelandet inte ökat hos bolaget. ”Men vi måste fortsätta att följa utvecklingen noga.”

Riskspelandet hos Svenska Spel har inte ökat trots lågkonjunktur och ekonomisk utsatthet. Tvärtom ser bolaget en viss minskning jämfört med samma period i fjol.

– Vi ser att de åtgärder vi infört de senaste åren fungerar, skriver hållbarhetschef Kajsa Nylander i ett blogginlägg. Men det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka. 

Svenska Spels analytiker har granskat spelmönstret hos sina kunder under januari och februari 2023. Jämfört med samma period 2022 har andelen kunder som visat tecken på riskfyllt spelande minskat.

Dessutom har kunderna med riskspelande lagt mindre pengar på sitt spelande i år jämfört med samma period 2022. Särskilt tydlig är den tendensen när det gäller nätcasino.

Svenska Spels hållbarhetschef Kajsa Nylander gläds över siffrorna, men manar samtidigt till försiktighet:

– Vår analys ger en positiv bild och visar att flera av de åtgärder vi infört de senaste åren fungerar. Men ofta tar det tid att utveckla spelproblem, därför har vi återigen ökat fokus på våra ”spelkollssamtal”. Det är förebyggande samtal till nya kunder som spelar för lägre belopp, men där vi sett en förändring i spelmönstret.

– Vi vill vara säkra på att våra kunder spelar ”av rätt orsaker”, det vill säga att det sker för nöjes skull och för pengar man har råd att avvara. Så även om riskspelandet minskat på totalen är det viktigt att vi fortsätter med de här samtalen.

I en del av samtalen har det redan framkommit att lågkonjunkturen påverkar kunderna. Och Kajsa Nylander poängterar också att Svenska Spel bara är en aktör bland många på spelmarknaden. Det går inte att dra generella slutsatser om riskspelandet hos befolkningen i stort enbart utifrån Svenska Spels data.

– Även om vi är det största spelbolaget kan vi enbart uttala oss om hur våra kunder beter sig när de spelar hos oss. Olika spelbolag har olika spelansvarsåtgärder. Det viktiga nu är att vi fortsätter att följa utvecklingen noga.