Hög förändringstakt hos Svenska Spel på väg mot en ny spelmarknad

Svenska Spels tredje kvartal präglas av en hög förändringstakt när koncernen förbereder sig för en ny spelmarknad, fortsatt hög tillväxt online och ett fotbolls-VM som överträffade målen.

Nettospelintäkterna minskar till 2 125 MSEK, vilket är 2,3 procent lägre än samma kvartal förra året. Det beror framförallt på värdeautomaterna Vegas som minskar med 56 MSEK eller 20 procent. I övrigt ligger kvartalets nettospelintäkter ungefär i nivå med föregående år. Resultatet 1 176 MSEK innebär en minskning med 2,2 procent, och rörelsemarginalen 23,1 procent är något lägre än förgående år (23,4).

Försäljningen online växer med 22 procent, varav försäljning via mobilen ökar med 42 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Fotbolls-VM var en stor succé för Svenska Spels sportspel och målen överträffades både vad gäller försäljning och kundrekrytering.

– Vi visar att vi fortsatt står starka i den hårda konkurrensen och att det går att kombinera spelglädje med ett tydligt spelansvar. Som hela Sveriges spelbolag ser vi fram emot att äntligen få spela på lika villkor på den nya spelmarknaden efter årsskiftet och få erbjuda spel som vi och våra kunder länge saknat, säger Marie Loob, tf. vd för Svenska Spel.

Under kvartalet har Svenska Spel fortsatt att dela ut flest miljonvinster i landet och det skrevs spelhistoria när Eurojackpots toppvinst föll ut med 258 miljoner kronor – den största spelvinsten någonsin i Sverige.

Svenska Spel fortsätter satsningen på forskning om spelberoende och investerar ytterligare drygt 30 miljoner genom en förlängning av avtalet med Forskningsrådet samt fortsatt stöd till Sveriges enda professur i spelberoende vid Lunds universitet.

Kunderna fortsätter att ge Svenska Spel högt betyg och koncernen har med bred marginal det högsta imagevärdet av spelbolagen.

– Det gör mig stolt att cirka fem miljoner kunder eller 52 procent av svenska folket är positiva till Svenska Spel. Men det finns en tydligt nedåtgående trend när det gäller hela spelbranschens anseende. Vår absolut viktigaste branschgemensamma utmaning är att arbeta för att höja image och anseende. Här måste alla ta sitt ansvar, säger Marie Loob.

Juli – september i korthet

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 125 MSEK (2 174), en minskning med 2,3 %.
 • Nettospelintäkterna online ökade med 22 procent, varav mobilen ökade med 42 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Nettospelintäkterna för värdeautomaterna Vegas minskade med 56 MSEK, en minskning med 20 procent.
 • Kostnader för omställning till ny spelmarknad och GDPR uppgick under kvartalet till 29 MSEK.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 176 MSEK (1 200), en minskning med 2,1 %.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 1 176 MSEK (1 202), en minskning med 2,2 %.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 23,1 % (23,4).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Eurojackpot föll ut med 258 MSEK – Sveriges högsta spelvinst någonsin.
 • Norsk Tipping har tecknat avtal med Svenska Spel för rätten att använda spelansvarsverktyget Playscan. Avtalet löper i sex år och uppgår till 20 MSEK.
 • Avtalet med Forskningsrådet som bedömer ansökningar och delar ut stipendier till beroendeforskare har förlängts till 2022 till ett värde av 24 MSEK.
 • Avtalet med Sveriges enda professur i spelberoende vid Lunds universitet har förlängts till 2022 till ett värde av 7,5 MSEK.
 • Avtal tecknat med Evolution Gaming för leverans av livecasino.

Här kan du läsa Delårsrapport januari – september 2018.