Hittaut – orientering för alla

Fotograf: Svenska Orienteringsförbundet 

Hittaut är Svenska Orienteringsförbundets projekt som syftar till att göra det enklare för alla att komma i kontakt med och testa orientering. Hittaut har funnits i tio år och blivit en populär form av fysisk aktivitet. På grund av rådande omständigheter har Orienteringsförbundet valt att tidigarelägga starten av årets säsong.

– I dialog med deltagare, lokala hittaut-arrangörer och Svenska Spel som möjliggör projektet, har vi noterat att det finns önskemål om att tidigarelägga årets säsongstart. Det kändes självklart att försöka möta den efterfrågan. Jag tror att det är viktigt att vi inte blir stillasittande hemma, säger Linnea Börjars, samordnare för hittaut på Svenska Orienteringsförbundet.

Orientering är ett enkelt och bra sätt att komma ut och röra på sig. Genom hittaut kan alla delta utifrån sina förutsättningar, oavsett ålder eller tidigare orienteringskunskaper. Aktiviteten är gratis och tillgänglig dygnet runt under säsongen som sträcker sig en bit in på hösten.

– Med hjälp av lokala kartor, digitala eller fysiska, hittar du fram till utplacerade checkpoints. Checkpoints som du registrerar direkt på hemsidan eller i appen. Sedan är det bara att utmana kollegan, vännen eller familjemedlemmen och se vem som hittar flest, säger Linnea Börjars.

Hittaut har beviljats medel ur Riksidrottsförbundets och Svenska Spels gemensamma Framåtfond. Varje år avsätter Svenska Spel 7,3 miljoner kronor till fonden som specialidrottsförbund kan söka medel ur för att genomföra projekt som ska få fler i rörelse och locka fler till idrottsrörelsen.

– Med Framåtfonden vill vi möjliggöra projekt som underlättar för personer, oavsett ålder, att röra på sig. Hittaut sänker trösklarna till rörelse genom sin enkelhet, bara att ta med papperskartan eller mobilen på cykelturen eller promenaden och börja leta checkpoints, säger Jimmy Sandberg, projektledare för Framåtfonden.

– På 17 orter runt om i Sverige är hittaut nu igång och ytterligare minst tio orter kommer bli tillgängliga under april. Stort tack till personerna och de lokala arrangörerna som arbetat med kartorna samt satt ut checkpoints och därmed möjliggjort att säsongen tidigareläggs, säger Jimmy Sandberg.

2019 hade aktiviteten över 40 000 registrerade utövare fördelat på 45 stycken hittaut-orter. I år arrangeras hittaut på 55 orter.

hittaut finns startdatum för alla hittaut-orter, de digitala kartorna samt information om hur du enklast går tillväga för att komma igång med orienteringen.

Läs mer om Framåtfonden.