Händelserik start på 2017

Svenska Spels satsningar på nya spelupplevelser genererar toppbetyg från kunderna. Eurojackpot fortsätter växa i popularitet, förflyttningen mot spel Online går enligt plan och mobilen ökade 35 procent. Ökad konkurrens, satsningar på nya spelupplevelser och tjänster, ovanligt hög återbetalning på sportvadhållning, samt allt fler som frivilligt stänger av sig, bidrog till ett lägre resultat för perioden.

Nettospelintäkterna för första kvartalet uppgick till 2 157 MSEK (2 281), vilket var 124 MSEK eller 5,4 procent lägre än samma period föregående år. Resultatet uppgick till 1 132 MSEK (1 269), en minskning med 137 MSEK eller 10,8 procent. Kvartalet har präglats av en ökad konkurrens och stora satsningar framåt på nya digitala spelupplevelser och tjänster till kund, vilket har bidragit till ett lägre resultat för perioden.

–     Betyget våra kunder ger oss, visar att vi är på rätt väg. Under kvartalet nådde vårt NKI (nöjd-kund-index) nytt all-time-high. Hela 70 procent av kunderna är nöjda med den upplevelse vi erbjuder. Vi ser dock en trend att färre kunder spelar för mer, vilket även innebär att fler väljer att stänga av sig frivilligt under en kortare eller längre period, säger Svenska Spels vd Lennart Käll.

Intäktstappet under det första kvartalet förklaras med svagare försäljning generellt i ombuds­kanalen och på våra fysiska kasinon, men även på en ovanligt hög återbe­talningsgrad på Oddset.

–     Precis som flera andra spelbolag kan vi konsta­tera att sportresultaten under första kvartalet gick spelarnas väg i så hög grad att vi, trots ökade bruttospelintäkter fick vi ett lägre utfall för produkten Oddset. Det är bara att glädjas med våra kunder och gratulera till vinsterna, säger Lennart Käll.

Januari – mars i korthet

 •  Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 157 MSEK (2 281), en minskning med 5,4 %.
 •  Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 133 MSEK (1 267), en minskning med 10,6 %.
 •  Resultatet för koncernen uppgick till 1 132 MSEK (1 269), en minskning med 10,8 %.
 •  Rörelsemarginalen uppgick till 20,8 % (23,1).
 •  Nöjd-kund-index uppgick till 70 (68), vilket är en ökning jämfört med föregående kvartal.
 •  Svenska Spels imagevärde uppgick till 54 % (55) vilket är en minskning jämfört med föregående kvartal.
 • Spelkollsindex uppgick till 84 (83) och ökar något jämfört med föregående kvartal.

Händelser under kvartalet  

 •  Samarbetet med Riksidrottsförbundet har utökats med 37 miljoner per år med främsta fokus på motion och rörelse för barn och ungdomar. Totalt uppgår avtalet till 50 miljoner per år under tre år.
 •  Försäljningen i mobilen ökar med 35 procent.
 •  8 000 kunder frivilligt avstängda per den sista mars.
 •  Swish och Masterpass har lanserats som nya betalsätt.
 •  Utbudet på Oddset har utökats med nya speltyper och nattöppet.
 •  Lansering av ny plattform för bolagsspel på sporten, i syfte att stärka kundupp-levelsen och möjligheten att spela tillsammans.
 •  Lansering av ny pokerplattform.

Delårsrapport januari – mars 2017 hittar du här 

För mer information kontakta:

För kontakt med Lennart Käll, vd, Svenska Spel, kontakta Andreas Jerat, presschef Svenska Spel, tel 070-087 46 94

Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag, med ett brett erbjudande inom turspel, sportspel och kasino, med välkända varumärken som Triss, Lotto och Stryktipset. Utifrån ett uppdrag från svenska staten och bolagets värdegrund, är visionen att spel ska vara till glädje för alla. Det uppnås genom att erbjuda bra och ansvarsfulla spelupplevelser. Svenska Spel är också landets största sponsor av svensk idrott, på såväl elitnivå som gräsrotsnivå. I koncernen ingår Casino Cosmopol med Sveriges fyra internationella kasinon. Bolaget har cirka 2 100 anställda med huvudkontor i Visby. För mer information, besök www.svenskaspel.se