Hallvarsson & Halvarsson ny byrå inom Corporate Communication för Svenska Spel

Svenska Spel startade hösten 2020 en offentlig upphandling avseende Corporate Communication då nuvarande avtal löper ut under 2021. Resultatet av upphandlingen är klart och Hallvarsson & Halvarsson har tilldelats uppdraget.

– Vi har under upphandlingen haft förmånen att ta del av anbud av mycket hög kvalitet från några av Sveriges bästa byråer inom Corporate Communication. Efter en intensiv process och noggrann utvärdering ser vi nu fram emot att teckna avtal med Hallvarsson & Halvarsson som tilldelas kontrakt för upphandlingen, säger Andreas Jerat, chef Corporate Communication, Svenska Spel.

Uppdraget som byrå inom Corporate Communication för Svenska Spel omfattar strategiskt kommunikationsstöd avseende bolagskommunikation, vilket inkluderar Public Affairs, finansiell kommunikation, events och koncernkommunikation i sociala medier. I uppdraget ingår särskilt att bistå med produktion av års- och hållbarhetsredovisning. Avtalet gäller två år med start i maj och med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.

– Hallvarsson & Halvarsson har under upphandlingen visat prov på en mycket hög kompetens. Med sin breda erfarenhet inom såväl strategisk rådgivning som produktion av års- och hållbarhetsredovisningar kommer de att vara en värdefull partner för Svenska Spel, säger Andreas Jerat.

– Svenska Spel är en drömkund för oss. Bolaget är en viktig samhällsaktör som verkar i en sektor som är utmanande både affärsmässigt och politiskt. Det är den positionen som gör det här samarbetet så intressant. Det är med stolthet och entusiasm vi nu sätter igång arbetet tillsammans med Svenska Spel, säger Anna Grönlund Krantz, vd på Hallvarsson & Halvarsson.

Anbudslämnarna informerades om tilldelningsbeslut i upphandlingen den 5 mars 2021.