Fortsatt hög tillväxt i mobilen för Svenska Spel

Svenska Spels andra kvartal präglas av fortsatt hög tillväxt i mobilen, utökat sportutbud, omsättning över förväntan i samband med fotbolls-VM, och förberedelser för en ny spelmarknad.

Nettospelintäkterna minskar till 2 082 MSEK, vilket är 3,9 procent lägre än samma kvartal förra året. Resultatet 973 MSEK innebär en minskning med 11,5 procent, och rörelsemarginalen 19,1 procent är lägre än förgående år (21,1). Det är huvudsakligen intäktstapp för värdeautomaterna Vegas som påverkar resultatet samt att förberedelserna för en ny spelmarknad pågår med hög intensitet, vilket även resulterar i avsevärt högre kostnader.

Försäljningen online växer med 20 procent, varav försäljning via mobilen ökar med 42 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

– Kunderna reagerar positivt på de nyheter vi levererar, nettospelintäkterna exklusive Vegas ligger i nivå med föregående år trots att vi ser allt fler som frivilligt stänger av sig eller pausar sig från spel, säger Lennart Käll, vd och koncernchef för Svenska Spel.

Under kvartalet har Svenska Spel lanserat Rubbet, en ny paketering av alla nummerspel i ett köp, och utbudet inom sportspel har utökats när det gäller livespel. Till och med juni har cirka 44 500 matcher och sportevent erbjudits jämfört med 25 900 samma period föregående år. Fotbolls-VM har skapat ett stort engagemang inom alla kategorier av kunder och omsättningsmålet har överträffats redan innan mästerskapet är slutspelat.

Parallellt med den ordinarie verksamheten arbetar Svenska Spel med anpassningen av verksamheten för att leva upp till lagkraven på den nya spelmarknaden som träder i kraft den 1 januari 2019. Per den 1 juni har koncernen delats upp i tre affärsområden, Sport & Casino, Tur, och Casino Cosmopol & Vegas, för att skapa ett tydligare fokus och säkra de konkurrensrättsliga aspekterna på en ny spelmarknad.

– Vi står fortsatt starka som hela svenska folkets spelbolag och möter kundernas efterfrågan när det gäller spelupplevelse med ett utökat utbud och produktutveckling. Kunderna fortsätter att ge oss högt betyg i vårt nöjd-kund-index och vi har med bred marginal det högsta imagevärdet av spelbolagen. Vi ser fram emot den nya spelmarknaden, säger Lennart Käll.

Svenska Spels vd Lennart Käll avgår som tidigare meddelats i och med denna delårsrapport och Patrik Hofbauer tillträder som ny vd och koncernchef senast i mitten av december 2018. Under perioden fram till dess är Svenska Spels nuvarande finansdirektör och vice vd Marie Loob tillförordnad vd.

April – juni i korthet

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 082 MSEK (2 167), en minskning med 3,9 %.
 • Nettospelintäkterna online ökade med 20 procent, varav mobilen ökade med 42 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Nettospelintäkterna for värdeautomaterna Vegas minskade med 71 MSEK, en minskning med 24 procent.
 • Ökade kostnader för omställning till ny spelmarknad och anpassning till GDPR uppgick under kvartalet till 51 MSEK.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 975 MSEK (1 100), en minskning med 11,4 %.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 973 MSEK (1 100), en minskning med 11,5 %.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 19,1 % (21,1).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Nya sponsringsavtal tecknade med Svenska Fotbollförbundet och Elitfotboll Dam. Avtalen uppgår till ett sammanlagt värde om 385 MSEK och gäller till och med år 2023.
 • Nytt samarbetsavtal tecknat med Svenska Handbollförbundet och Svensk Elithandboll. Avtalet löper på tre år till ett värde om cirka 36 MSEK.
 • Nytt treårigt avtal inlett med Svenska E-sportföreningen.
 • Cirka 22 700 kunder var frivilligt avstängda från spel per den sista juni (föregående kvartal cirka 21 100).

Här kan du läsa Delårsrapport januari – juni 2018.