Patrik Hofbauer

Fortsatt digital tillväxt för Svenska Spel

Den positiva utvecklingen fortsätter för Svenska Spels digitala affär. Under andra kvartalet sker dessutom en återhämtning vad gäller kundtillväxt och intäkter jämfört med inledningen av året. Det visar Svenska Spels delårsrapport januari–juni 2019 som presenteras idag.

Nettospelintäkterna minskar under det andra kvartalet till 2 039 MSEK, vilket är två procent lägre än samma kvartal förra året, men en förbättring i förhållande till föregående kvartal. Rörelsemarginalen netto på 26 procent är med anledning av den nya spelskatten avsevärt lägre än föregående år. Med justering för spelskatt uppgick den till 45 procent (47).

Affärsområde Sport & Casino – som verkar på den nya marknaden för onlinespel och vadhållning – ökar med mer än fem procent jämfört med samma kvartal föregående år. Affärsområde Tur minskar med nästan en procent, men det är en upphämtning och stabilisering jämfört med föregående kvartal. Affärsområde Casino Cosmopol & Vegas minskar med nästan 12 procent, och störst påverkan på nettospelintäkterna har Vegas som minskar med 37 MSEK eller närmare 17 procent.

Svenska Spels digitala affär ökar med 14 procent jämfört med samma kvartal föregående år, varav försäljning i mobilen ökar med drygt 21 procent. Den digitala affären står nu för 35 procent av koncernens nettospelintäkter.

– Svenska Spels verksamhet har stabiliserats efter övergången till den nya spelmarknaden och vi ser en återhämtning vad gäller kundtillväxt och intäkter. De kunder vi tappade vid årsskiftet i samband med uppdelningen av koncernen och övergången till separata spelkonton hittar nu tillbaka till oss. Vi är glada att kunderna väljer Svenska Spel för att de uppskattar våra produkter och för att det är tryggt och säkert att spela hos oss, säger Patrik Hofbauer, vd och koncernchef för Svenska Spel.

Affärsområde Sport & Casino har under perioden bland annat lanserat virtual sports, många nya casinospel och tjänsten Spela Tillsammans där kunderna kan köpa andelar till olika sportspel. Hos ombuden har utrullning av självservice inletts, en ny tjänst med pekskärmar där kunderna kan fylla i sina sportspel via digitala kuponger och sedan betala i kassan. Affärsområde Tur har bland annat lanserat prenumeration på Eurojackpot och Vikinglotto. Affärsområde Casino Cosmopol & Vegas har under kvartalet ersatt 1 300 Vegasautomater med nya som innehåller ett stärkt konsument­skydd då Playscans riskbedömning erbjuds direkt i automaten.

Under kvartalet har Svenska Spels Forskningsråd beviljat fem miljoner kronor till nya forskningsprojekt om spelberoende. Svenska Spel har utökat teamet som arbetar med omsorgssamtal, det vill säga samtal till kunder med ett identifierat förhöjt riskbeteende. Spelkollsindex, som mäter hur stor andel av Svenska Spels kunder som är medvetna om sitt spelande och gör medvetna val, ligger på den höga nivån 85 under första halvåret i år.

– Det har varit ett intensivt kvartal på den nya spelmarknaden där Spelinspektionen agerat kraftfullt. Det är positivt för alla svenska konsumenter eftersom det visar att konsumentskyddet stärkts. Som hela svenska folkets spelbolag är vår vision att spel ska vara till glädje för alla. Det innebär att vårt fokus framåt är offensivt, men med fortsatt omtänksamhet om våra kunder, säger Patrik Hofbauer.

Sammanfattning av andra kvartalet

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 039 MSEK (2 082), en minskning med 2 procent.
 • Online fortsätter att växa med 14 procent varav mobilen ökar med 21 procent.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 534 MSEK (975), en minskning med 441 MSEK varav 381 MSEK består av spelskatt.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 417 MSEK (973), en minskning med 556 MSEK varav 490 MSEK består av spelskatt och beräknad inkomstskatt.
 • Rörelsemarginalen (netto) uppgick till 26 procent. Med justering för spelskatt uppgick rörelsemarginalen till 45 procent (47).
 • Lansering av tjänsten Spela Tillsammans där kunderna kan köpa andelar till våra olika sportspel
 • Eurojackpot och Vikinglotto erbjuds nu även som prenumerationstjänst.
 • Via ombudens digitala skärmar erbjuds nu en självservicetjänst där kunden kan fylla i sina sportspelskuponger digitalt.
 • Utrullningen av nya Vegasautomater med förstärkt spelansvar har påbörjats, cirka 1 300 av totalt 4 400 har bytts ut och alla ska vara utbytta vid årets slut.
 • Svenska Spel har av ägaren fått nya uppdragsmål för Casino Cosmopol och Vegas vad gäller marknadsföring och omsorgsplikt. Dessutom har bolaget fått nya ekonomiska mål.

Sammanfattning av perioden januari-juni

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 4 097 MSEK (4 269), en minskning med 4 procent.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 053 MSEK (2 118), en minskning med 1 065 MSEK varav 783 MSEK består av spelskatt.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 825 MSEK (2 116), en minskning med 1 291 MSEK varav 1 005 består av spelskatt och beräknad inkomstskatt.
 • Rörelsemarginalen (netto) uppgick till 26 procent. Med justering för spelskatt uppgick rörelsemarginalen till 45 procent (50).

Här kan du läsa Delårsrapport januari-juni 2019.