Forsman & Bodenfors ny strategisk och kreativ byrå för Svenska Spels koncernvarumärke

Svenska Spel startade hösten 2020 en offentlig upphandling avseende strategisk och kreativ byrå för koncernvarumärket då nuvarande avtal löper ut under 2021. Resultatet av upphandlingen är klart och Forsman & Bodenfors har tilldelats uppdraget.

– Vi har under upphandlingen haft förmånen att ta del av ett stort antal anbud av mycket hög kvalitet från några av Sveriges bästa byråer. Efter en intensiv process och noggrann utvärdering ser vi nu fram emot att teckna avtal med Forsman & Bodenfors som tilldelas kontrakt för upphandlingen av strategisk och kreativ byrå, säger Joakim Mörnefält, Kommunikationsdirektör Svenska Spel.

Uppdraget som byrå för Svenska Spels koncernvarumärke omfattar att vara en strategisk part i att långsiktigt stärka och utveckla koncernvarumärkets kommunikation och reklam i så väl köpta som förtjänade kanaler. Avtalet gäller två år med start i maj och med möjlighet till förlängning 1 + 1 år. Nuvarande avtal med Bloomy Ideas och Jung löper då ut.

– Svenska Spels koncernvarumärke är starkt, men vi kan bli ännu bättre på att kommunicera allt det fina vi gör, både inom spelansvaret och idrotten. Därför är vi väldigt glada att få Forsman & Bodenfors som vår samarbetspartner. Med deras erfarenhet inom varumärke, reklam och med en företagskultur som passar oss, kommer de att vara en värdefull partner för Svenska Spel, säger Anna Ekström, Chef Marknadskommunikation & aktivering för koncernvarumärket Svenska Spel.

– Svenska Spel är på många sätt ett ikoniskt svenskt varumärke. De står både för glädje och spänning i vardagen, samtidigt som de tar ett stort samhällsansvar. Det är inspirerande att se deras stora engagemang i att stötta ungdomsidrott och föreningsliv, och deras konkreta agerande för att förhindra spelberoende. Vi ser väldigt mycket fram mot att få arbeta tillsammans, säger Jerk Zander, projektledare och ansvarig affärsutveckling Forsman & Bodenfors.

Anbudslämnarna informerades om tilldelningsbeslut i upphandlingen den 26 februari 2021.