Forskningsprojekt visar: Samma nätcasinospelande gav helt skilda kickar

Tre olika grupper fick spela på nätcasino under lika lång tid och med exakt samma förutsättningar. Därefter mätte forskarna hur personerna kände sig.

Det visade sig att de tre kontrollgrupperna fick helt olika känslor av sitt spelande. Två av grupperna var närmast opåverkade, medan deltagarna i den tredje gruppen upplevde rusliknande effekter.

Forskningsprojektet, som kommit till genom stöd från Svenska Spels oberoende forskningsråd, genomfördes under fjolåret på Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Göteborgs Universitet av docent Anna Söderpalm Gordh och doktoranden Louise Miller. 

85 personer deltog i ett test som syftade till att undersöka subjektiva upplevelser av spel. Man mätte bland annat blodtryck och puls före och efter ett tidsbegränsat spelande på ett fiktivt nätcasino. Det kompletterades med att testpersonerna fick fylla i ett formulär om sina känslor efter spelandet.

De tre kontrollgrupperna bestod av en grupp som spelade relativt ofta, en som spelade relativt sällan och en grupp som inte spelade överhuvudtaget. Personer som uppfyllde någon form av spelberoendekriterium uteslöts helt från testet.

– Den grupp i studien som spelade ofta var alltså mer som ”social drinkers” för att översätta det till alkoholtermer, säger Anna Söderpalm Gordh.

Resultatet var entydigt. Gruppen som spelade ofta kände en väldigt stark effekt av testspelandet och upplevde det mycket positivt. De andra två grupperna – såväl icke-spelarna som sällan-spelarna – kände inget särskilt. Detta trots att alla tre grupperna fick exakt samma förutsättningar.

– Alla fick tio minuter med samma nätcasino, samma förutsättningar. Men bara en grupp upplevde stark eufori. De har enligt mig risk att hamna i ett spelberoende. 

Anna Söderpalm Gordh vill samtidigt betona att spelproblem är komplext.

– Det är inte fysiologiskt betingat som alkohol och det behöver inte handla om frekvens eller hur mycket pengar du kan vinna. Det är ett beteendeberoende. Det handlar mer om impulsivitet, förlust av kontroll och liknande.

Vad kan en vanlig, normalspelande person dra för slutsatser av studien? Hur snabbt kan ett spelberoende egentligen utvecklas?

– Det vi vet är att spelandet kan pågå ganska länge på ”normal” nivå innan det går över i beroende. På vår mottagning för spelberoende har patienterna ofta spelat i 10-15 år innan de söker vård, berättar Anna Söderpalm Gordh.

–  Så det viktigaste är att lära sig känna igen tecknen i tid. Om du är en person som känner den där sköna, goa känslan när du spelardå ska du passa dig! Bara för att du får en kick av att spela, så behöver det inte vara bra för dig. Det kan tvärtom vara tecken på en risk. 

Testet är en delstudie i ett flerårigt forskningsprojekt som finansieras av Svenska Spels oberoende forskningsråd.
För mer information, kontakta:  
anna.soderpalm@neuro.gu.se
louise.miller@neuro.gu.se