Fem miljoner kronor ska fördelas – ansökan om forskningsmedel har öppnat

Det är nu möjligt att söka medel från Svenska Spels oberoende forskningsråd för forskning om spelberoende och förebyggande åtgärder mot spelproblem. Totalt är det fem miljoner kronor som fördelas och ansökningstiden sträcker sig till och med 30 april 2020.

Svenska Spel inrättade 2010 ett oberoende forskningsråd som har till uppgift att öka kunskapen och insikten om spelproblem och hur man bäst förebygger dessa. Forskningsrådet delar varje år ut fem miljoner kronor.

Nu är ansökan öppen för 2020 års forskningsbidrag. Administrationen sköts av CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning och ansökan görs via forskningsrådets webbaserade ansökningssystem.

Forskningsrådet har en bred ansats i sina bedömningar men tar med fördel emot ansökningar inom följande områden:

  1. Utvärdera etablerade och nya insatser för att förebygga och behandla spelberoende
  2. Studera förekomsten av spelberoende med andra psykiatriska diagnoser (samsjuklighet)
  3. Spelansvarsinsatser, exempelvis marknadsföring mm
  4. Risk- och skyddsfaktorer

Sista ansökningsdag är 30 augusti 2020.

Läs mer på CAN:s hemsida.