Experternas tips – spela smart och håll koll under corona

Coronapandemin har medfört ett ökat hemmasittande för stora delar av befolkningen, och för den som kämpar mot beroende och missbruk kan den rådande situationen bli ett problem. Samtidigt ser Svenska Spel ännu inte några tecken på ökat riskspelande men följer utvecklingen noga och arbetar proaktivt för att erbjuda bästa möjliga spelansvar.

Anders Håkansson, professor i spelberoende vid Lunds Universitet och överläkare vid Region Skånes beroendecentrum i Malmö, har lång erfarenhet av forskning och behandling av spelberoende och är ledamot i Svenska Spels oberoende forskningsråd. Han menar att den rådande situationen, där nästan all världens idrott har ställts in eller pausats vilket bidragit till att spelbolagens vanliga utbud av sportspel försvunnit, kan innebära stora risker för den som är i farozonen för ett spelmissbruk.

– Det finns risk för att man går över till nätbaserade spel, som nätcasinon. Med sin snabbhet och lättillgänglighet är de väldigt riskabla för den som har beroendeproblematik. Det är som att ha en spelautomat i hemmet dygnet runt, säger han.

– Och när spel om pengar inte längre är ett nöje utan blir ett tvång som får konsekvenser, då kan man behöva söka hjälp för att förändra det beteendet.

Det har rapporterats om att stödföreningar för spelberoende sedan coronapandemins början har sett en ökad tillströmning av personer som söker hjälp, dock är det alltför tidigt för beroendevården att se effekterna av pandemin, menar Anders Håkansson. Men han ser klara risker med mer isolering och hemmasittande och planerar tillsammans med sitt forskarlag en större studie kring detta.

– Rutin och struktur i vardagen är viktigt för den som har beroendeproblem. Därför innebär den här situationen en ökad risk för den som har problem med alkohol- eller spelberoende, säger han

Inget ökat riskspelande hos Svenska Spel
På Svenska Spel följer man utvecklingen noga och har under de senaste veckorna intensifierat sitt spelansvarsarbete, bland annat genom att utöka antalet omsorgssamtal till kunder som uppvisar tecken på ett problematiskt spelande. Dessutom analyseras kundernas spelbeteende för att urskilja eventuella förändringar i riskspelande under coronapandemin. Några sådana kan dock än så länge inte ses.

– Vi ser ett marginellt ökat intresse för spelformerna poker, bingo och casino. För casino är ökningen så låg att vi i nuläget inte kan urskilja om det är en coronaeffekt eller en naturlig tillväxt. Vad viktigare är: Även om spelen lockar nya spelare, så ser vi inte en högre snittkonsumtion av dessa spel för närvarande. Snittutgiften per kund för poker, bingo och casino ligger på samma nivåer som före coronautbrottet, skrev Svenska Spels hållbarhetschef Kajsa Nylander tillsammans med Axel Lyckberg, dataanalytiker spelansvar, nyligen i ett blogginlägg.

– Många är oroliga för att spelproblemen skulle kunna öka när människor tvingas sitta hemma mycket. Vi delar den oron, men konstaterar att riskspelandet än så länge inte tycks ha ökat hos Svenska Spel.

Ovärderligt samarbete med forskningen
Svenska Spel arbetar mycket intensivt med att motverka spelproblem och också med att förstå mekanismerna bakom problematiken. Därför inrättades 2010 ett oberoende forskningsråd som varje år delar ut fem miljoner kronor till forskning om spel och förebyggande insatser mot spelproblem. Dessutom är Svenska Spel finansiär av Anders Håkanssons professur vid Lunds Universitet.

– Spelansvar är en av våra absolut viktigaste hållbarhetsfrågor och för oss är det självklart att ligga i framkant vad gäller sunt spelande. Och för att göra det har vi ett mycket bra samarbete med forskare som genom sina studier kan ge oss ovärderlig kunskap för att kunna utveckla ett spelansvar i världsklass, säger Kajsa Nylander.

Hon nämner flera olika åtgärder som man som spelare själv kan ta till om man känner att man börjar tappa kontrollen över sitt spelande.

– Till att börja med är det bra att sätta gränser för hur mycket man kan spela för. Det, tillsammans med spelhistoriken, är ett bra sätt att själv hålla koll på sitt spelande så att det inte går överstyr. Men känner man en rädsla för att ändå tappa kontrollen kan man stänga av sig från allt spelande, antingen bara hos oss på Svenska Spel eller via spelpaus.se. Då är man avstängd från spel hos alla licensierade spelbolag i Sverige.

Hör Anders Håkanssons egna tips till den som är orolig över sitt spelande.