Ett steg framåt, men det behövs även riskklassning av spel

Svenska Spel kräver tuffare krav för utformning och marknadsföring av de mest riskfyllda spelen

”De nya riktlinjerna för spelbranschen är bra, men Svenska Spel vill gå längre. Det behövs en oberoende gemensam riskklassning av spel, så att Spelinspektionen kan ställa tuffare krav på utformning och marknadsföring av de mer riskabla spelen.”

Idag lägger spelbranschorganisationerna SPER och BOS fram en gemensam lösning till civilminister Ardalan Shekarabi på hur spelreklamen bör hanteras framöver. Det är en handlingsplan som tar tag i frågan kring måttfull marknadsföring. Vår bransch kan inte vänta på prejudikat via rättsinstanser, utan behöver tydlighet nu.

Branschen har nu enats om nya gemensamma riktlinjer som, om de följs kommer att göra marknadsföring för spel mer måttfull. Bland annat fastställs i riktlinjerna att spelreklam aldrig får rikta sig till minderåriga, spelbolag får aldrig uppmuntra kunder att jaga förluster och aldrig ge sken av att spel skulle kunna ersätta vanligt arbete. Riktlinjerna har dessutom moderniserats i och med att man också styr upp användningen av influencers, streamers och affiliates.

Tack vare att vi nu har ett reglerat svenskt licenssystem, så samlar de två branschorganisationerna SPER och BOS runt 30 bolag som tillsammans står för ca 90 procent av intäkterna på svensk spelmarknad. Det innebär att de nya riktlinjerna verkligen kommer att ge effekt på spelreklamen. Det är bra, men Svenska Spel vill gå längre.

Spelbranschen måste nu acceptera faktum: Att vissa spel har en högre risk för att trigga spelberoende än andra. All tillgänglig forskning visar samma sak. För den som snabbt vill förstå de huvudsakliga riskfaktorerna rekommenderar jag detta pedagogiska blad från Folkhälsomyndigheten.

I den senast publicerade tertialrapporten från nationella Stödlinjen, så ser vi att över 60 procent av de hjälpsökande angav ”kasino online” (alltså nätcasino) som primärt problemspel. Lotter/nummerspel (alltså Lotto, Triss, Bingolotto, Postkodlotter etc) bara någon procent.

Detta förvånar förstås ingen. Det är en enorm skillnad på spel och spel. Därför behövs en oberoende gemensam riskklassning av spel. Svenska Spel har förespråkat detta i många år, men spelbranschen har tyvärr svårt att enas i frågan och vill använda skilda klassificeringsmetoder.

Jag tror inte på förbud. På en konkurrensutsatt marknad ska bolagen få berätta om sina produkter. Men det kan göras på väldigt olika sätt. Flera studier indikerar att människor som redan utvecklat spelproblem kan påverkas negativt av spelreklam. Det ska vara tuffare krav för de mer riskabla spelen, men då krävs att alla spelbolag tillämpar samma kriterier för riskbedömning.

Därför vill vi nu lyfta över ansvaret till myndigheterna. Låt dem välja en branschgemensam riskklassning och ge sedan statliga Spelinspektionen rätt att utfärda särskilda krav för de spelformer som medför störst risk. Det gäller både själva utformningen av spelen och marknadsföringen av dem.

En väl reglerad svensk spelmarknad erbjuder svenska folket de spelformer som svenska folket efterfrågar. Men vi har också ett ansvar att försöka motverka problemspelande på ett effektivt sätt.

Branschen har nu tagit ett första steg, ett bra steg. Men det krävs ett större steg för att återvinna allmänhetens förtroende. Då är gemensam riskklassning en viktig del av lösningen.

PATRIK HOFBAUER
vd, Svenska Spel