Erika Svanström ny ansvarig för Public Affairs hos Svenska Spel

Erika Svanström har utsetts till ansvarig för Public Affairs hos Svenska Spel. Hon kommer närmast från egen konsultverksamhet och tillträder sin nya tjänst hos Svenska Spel den 2 november 2020.

– Jag är väldigt glad att välkomna Erika Svanström till Svenska Spel. Hon kommer att ha en viktig roll som ansvarig för vår verksamhet inom Public Affairs. Som statlig ägt spelbolag ska Svenska Spel vara ett föredöme för branschen. Vi vill ta det ansvaret på bred front. Där ingår att skapa ökad kunskap och kännedom om de utmaningar som branschen står inför på lång och kort sikt gentemot våra beslutsfattare, säger Joakim Mörnefält, kommunikationsdirektör Svenska Spel.

Erika Svanström har lång erfarenhet från såväl lokal, som regional och nationell politik. Hon har även arbetat med Public Affairs med fokus på internationell konkurrens, förändrad lagstiftning och myndighetsnära frågor kring hållbara affärer. Erika Svanström har närmast varit verksam som konsult och har varit rådgivare i Public Affairs-frågor hos Svenska Spel sedan april 2019. Hon var innan dess kommunikationschef hos Sveriges Åkeriföretag.

– Spelbranschen genomgår stora förändringar, bland annat regeringens pågående spelmarknadsutredning som är oerhört viktig för att få ordning och reda i branschen. Det är därför värdefullt att kunna förstärka med Erikas gedigna kompetens, säger Joakim Mörnefält.