”Det är många goda krafter som jobbar tillsammans”

Krafttag. Anders Wikström från Svensk Elitfotboll arbetar med att informera spelare och ledare i Allsvenskan och Superettan om hur man ska hantera riskerna med matchfixning.

 

Fotboll har en särskild plats i hjärtat hos Anders Wikström – Svensk Elitfotbolls samordnare mot matchfixning sedan 2016. Den tidigare spelaren i allsvenskan ser samverkan som en nyckel i arbetet för att hålla sporten ren från yttre påverkan. Svenska Spel ställde fyra frågor till Anders:

1. Hur påverkar matchfixning idrotten och kunden?

– Oavsett om du är spelkund eller supporter är matchfixning förkastligt. Det är en attack på idrotten som skadar dess trovärdighet. Börjar vi tveka på om resultaten är uppgjorda i förhand tappar idrotten sin själ.

2. Hur bedrivs arbetet mot matchfixning?

– Svenska Spel och Svensk Elitfotboll har samarbetat länge, nu senast i projektet mot matchfixning som jag driver. Min roll är främst proaktiv och handlar om att informera spelare och ledare i Allsvenskan och Superettan om hur man ska hantera riskerna med matchfixning. Men den är även reaktiv då jag samordnar kommunikationen när en händelse inträffat. Svenska Fotbollförbundet och polisen ansvarar för utredningar vid misstänkt matchfixning. Vi är alltså många goda krafter som jobbar tillsammans.

3. Vilket ansvar har spelbranschen?

– Att produkten, i det här fallet matchen, är trovärdig är lika viktigt för spelbolagen som för fotbollen. Spelbranschen bör därför bara erbjuda spel på serier där transparensen är hög och risken för matchfixning är lägre. Spel på ”icke matchavgörande händelser”, såsom inkast och gula kort, eller på tävlingar där deltagarna är under 18 år bör inte erbjudas. Det gläder mig att Svenska Spel har tagit stark ställning och avstår från att erbjuda dessa spelformer. Jag hoppas att ni fortsätter med det uppropet och påverkar andra aktörer i samma riktning.

4. Vad tror du om framtiden – kommer vi att kunna utrota matchfixning?

– Visionen med arbetet mot matchfixning ska vara en nollvision. Vi ska göra det så svårt som möjligt för de kriminella och minimera risken för attacker på idrotten. Jag hoppas mycket på det nya lagförslaget mot matchfixning, som ligger med i spelutredningen. Det måste bli lättare att döma förövarna.