Patrik Hofbauer

Delårsrapport januari–mars 2021: Tillväxt i två av tre affärsområden

Svenska Spel inleder året med hög kundnöjdhet, toppnoteringar när det gäller både image hos svenska folket och medarbetarnas engagemang, samt utmärkelsen branschbäst på hållbarhet. Två av tre affärsområden ökar intäkterna jämfört med samma kvartal föregående år och den digitala affären växer ytterligare. Men Svenska Spel inleder även med fortsatta utmaningar till följd av pandemin, då koncernens totala intäkter och resultat påverkas av att bolagets landbaserade casinon nu har varit stängda i ett helt år. Det visar Svenska Spels delårsrapport för januari–mars 2021 som presenteras idag.

– Vi har tillväxt i två av tre affärsområden samt god lönsamhet och starka finanser i koncernen som helhet. Jag är glad och stolt att styrelsen föreslagit en utdelning på 3,2 miljarder kronor till ägaren. Att vår vinst går tillbaka till svenska folket är en av anledningarna till att vi är hela Sveriges spelbolag. Ytterligare en anledning är att vi fortsätter att utveckla våra produkter och tjänster för en större spelupplevelse och att vi gör det på ett tryggt och ansvarsfullt sätt, säger Patrik Hofbauer, vd och koncernchef för Svenska Spel.

Affärsområde Sport & Casino ökar nettospelintäkterna med 20 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Ökningen ska ses mot bakgrund av att utbudet av sportspel minskade drastiskt i mars förra året till följd av pandemin. Affärsområde Tur ökar nettospelintäkterna med 6 procent och under kvartalet når Tur den högsta noteringen någonsin för antal kunder som spelar nummerspel och lotter. Båda affärsområdena har dessutom en positiv utveckling av den digitala affären som nu står för 51 procent (40) av koncernens totala intäkter under kvartalet.

Koncernens nettospelintäkter för kvartalet är 1 999 MSEK, en minskning med 55 MSEK eller strax under 3 procent jämfört samma kvartal föregående år. Det beror på att affärsområde Casino Cosmopol & Vegas minskar med 236 MSEK då bolagets landbaserade casinon är fortsatt stängda, och värdeautomaterna Vegas fortsatt påverkas av restriktionerna för restauranger samt av de tillfälliga spelansvarsåtgärderna.

Rörelseresultatet på 598 MSEK (701) är en minskning jämfört med samma kvartal förra året, vilket beror på att affärsområde Casino Cosmopol & Vegas redovisar ett väsentligt lägre rörelseresultat med 174 MSEK till följd av covid-19, men bland annat också av frivillig återbetalning av stöd vid korttidsarbete som togs emot under 2020. Resultatminskningen kompenseras delvis med lägre rörelsekostnader vilket ger en rörelsemarginal på 30 procent (34).

Kvartalet innehåller positiva resultat i många undersökningar. Svenska Spels image når en toppnotering och är högst bland spelbolagen. I undersökningen Sustainable Brand Index, där svenska folket rankar Sveriges mest hållbara varumärken, blev Svenska Spel branschbäst för tredje året i rad. Engagemanget bland medarbetarna är det högsta någonsin och kundnöjdheten ligger stabilt på en hög nivå.

– Sammantaget visar detta på högt förtroende från våra intressenter vilket ger goda förutsättningar för fortsatt tillväxt, säger Patrik Hofbauer.

Svenska Spels erbjudande ”Spela tillsammans” utvecklas positivt och uppskattas av både kunder och ombud. Kvartalets största vinst var 139 miljoner kronor till ett andelsspel på Eurojackpot. Inom nummerspel och lotter har det totalt gått ut 59 vinster på en miljon eller mer. Stryktipset har levererat 19 miljonvinster och Måltipset har delat ut sin största vinst sedan 2018. Under kvartalet lanserades en ny sportbok med ett utökat utbud genom spel på fler sporter och marknader. Inom sponsring har Svenska Spel tecknat avtal med Svenska Skidförbundet och är ny huvudsponsor för förbundets alla tio grenar från och med den 1 juli 2021, ett avtal som är värt 125 miljoner kronor och sträcker sig över fem år.

Sammanfattning av första kvartalet

  • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 1 999 MSEK (2 055), vilket är en minskning med 55 MSEK eller 3 %. Stängda landbaserade casinon har haft en negativ påverkan på nettospelintäkterna motsvarande 196 MSEK. Exklusive casinoverksamheten har vi en ökning av nettospelintäkterna med 140 MSEK eller 8 %.
  • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 598 MSEK (701), en minskning med 103 MSEK eller 15 %. Minskningen beror på väsentligt lägre rörelseresultat för affärsområde Casino Cosmopol & Vegas med 174 MSEK som följd av covid-19 men bland annat också av frivillig återbetalning av stöd vid korttidsarbete.
  • Resultatet för koncernen uppgick till 477 MSEK (545), en minskning med 69 MSEK eller 13 %.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 30 % (34). Justerat för återbetalning av statligt stöd för 2020 uppgick marginalen till 35%.
  • Svenska Spels imagevärde ökade med 3 procentenheter till 55% under första kvartalet och är högst bland spelbolagen.
  • Affärsområde Sport & Casino har lanserat en ny sportbok med utökat utbud och bättre spelupplevelse.
  • Nytt sponsringsavtal har tecknats med Svenska Skidförbundet. Avtalet löper på fem år och är värt 125 MSEK.
  • Svenska Spels styrelse föreslår utdelning på 3,2 miljarder kronor till ägaren.

Här kan du läsa Delårsrapport januari–mars 2021.