Därför satsar Svenska Spel på forskning om spelberoende

Spel ska vara lustfyllt. Men spel om pengar kan gå över styr, det kan bli ett riskfyllt beteende.

– I Svenska Spels Forskningsråd jobbar vi med att stimulera forskning kring spelberoende och hur individer kan hjälpas av den forskning som vi tar fram, säger Sara Lindholm, ordförande för Svenska Spels Forskningsråd.

Hör henne berätta om vikten av forskning om spelberoende i en film som spelades in under Svenska Spels senaste Forskningsdag i oktober i år. I filmen medverkar även Anders Håkansson, professor vid Lunds Universitet, Ulla Romild, Folkhälsomyndigheten och Marie Loob, tf. vd Svenska Spel.