Casino Cosmopol överklagar Lotteriinspektionens beslut om sanktionsavgift

Casino Cosmopol har idag lämnat in ett överklagande av Lotteriinspektionens beslut om sanktionsavgift för brister i penningtvättsarbetet. Casino Cosmopol menar att det inte kan anses vara korrekt att besluta om sanktionsavgift när det saknas tydliga föreskrifter och vägledning från Lotteriinspektionen.

Lotteriinspektionen lämnade den 27 november besked i ett tillsynsärende rörande Casino Cosmopols arbete med att motverka penningtvätt och utdömde en sanktionsavgift på åtta miljoner kronor för brister i penningtvättsarbetet. En vecka senare lämnade Casino Cosmopol in en åtgärdsplan med redovisning av kraftfulla åtgärder för att, på kort och lång sikt, möta de brister Lotteriinspektionen anser föreligger. Casino Cosmopol har nu även lämnat in ett överklagande av Lotteriinspektionens beslut om sanktionsavgift.

– Det är självklart för Casino Cosmopol att följa penningtvättsregelverket, och vi anser att det är oerhört viktigt att på alla sätt bidra till att förhindra penningtvätt i alla dess former. Vi överklagar Lotteriinspektionens beslut främst då vi anser att det i detta läge inte är proportionerligt att besluta om en sanktionsavgift. Sanktionsavgifter ska bara användas om inte andra metoder, exempelvis att förelägga oss vid vite, är tillräckliga. I brist på tydliga föreskrifter och vägledning från Lotteriinspektionen kan det inte anses vara korrekt att besluta om en sanktionsavgift, säger Per Jaldung, vd för Casino Cosmopol.

Casino Cosmopol anser att Lotteriinspektionen vare sig har utfärdat tydliga föreskrifter eller gett vägledning om hur de frågor som tas upp som grund för beslutet om sanktionsavgift ska hanteras. Det handlar om svåra bedömningsfrågor och delvis ny lagstiftning vilket gör att det inte är självklart hur ett program för att förhindra penningtvätt ska utformas. Underlaget för beslutet om avgift är också mycket begränsat.

Lotteriinspektionen har haft tillsyn över Casino Cosmopols verksamhet sedan kasinona öppnade, och penningtvättslagen har gällt för kasinona sedan 2005. Lotteriinspektionen har därmed känt till alla Casino Cosmopols instruktioner och rutiner under lång tid, och Casino Cosmopol har aldrig tidigare fått någon allvarlig anmärkning inom området.

– Under alla år som vi drivit våra fyra kasinon har vi haft uppfattningen att vi följer penningtvättslagstiftningen. Vi har personal som dagligen arbetar med frågorna. Vi har tydliga instruktioner och utbildar all personal så de vet hur de ska agera. Alla gäster måste legitimera sig innan de kommer in på kasinona och besöken registreras. Vi övervakar, granskar och rapporterar misstänkta transaktioner till Finanspolisen. Vårt arbete för att motverka penningtvätt pågår ständigt, säger Per Jaldung.

Överklagandet inlämnades idag den 17 december 2018. Fullständig skrivelse där grunderna utvecklas lämnas in till domstolen senare.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Nina Ehnhage, chef information och PR, Casino Cosmopol, 010-120 75 42