Casino Cosmopol kommenterar Lotteriinspektionens tillsynsärende

Lotteriinspektionen har idag meddelat besked i ett tillsynsärende rörande Casino Cosmopols arbete med att motverka penningtvätt. Lotteriinspektionen har utdömt en sanktionsavgift på åtta miljoner kronor för brister i penningtvättsarbetet. Casino Cosmopol tar allvarligt på den kritik som Lotteriinspektionen framför.

– Våra åtgärder för att motverka penningtvätt är ett pågående utvecklingsarbete som vi kontinuerligt förbättrar. I dialog med Lotteriinspektionen har vi framfört att vi är inne i en implementerings- och utvecklingsfas. Vi är medvetna om vilka förbättringar som behöver genomföras, vi har en plan för detta och den har högsta prioritet för vår verksamhet, säger Per Jaldung, vd för Casino Cosmopol.  

Som en följd av den nya penningtvättslagstiftningen genomförde Casino Cosmopol en offentlig upphandling av nya system som också ger stöd för penningtvättsarbetet. Casino Cosmopol har sedan ett år tillbaka arbetat med att implementera dessa system i verksamheten. Detta är ett omfattande arbete som tar tid att genomföra.

– Vi respekterar Lotteriinspektionens beslut men är också något överraskade då vår uppfattning är att vi har varit transparenta och haft en god dialog kring vår plan för arbetet mot penningtvätt, säger Per Jaldung.

För mer information kontakta:
Nina Ehnhage, chef information och PR, Casino Cosmopol, 010-120 75 42.