Bred samsyn om branschstandard för att mäta osunda spelintäkter

Det rådde enighet mellan två av Sveriges största spelbolag på tisdagens webinar kring redovisning av intäkter från osunt spelande. 
– Vi har fina förutsättningar för att skapa en gemensam modell här i Sverige, sa Svenska Spels vd Patrik Hofbauer.
– Vi tycker det vore jättebra om vi fick en gemensam definition, menade Kindreds vd Henrik Tjärnström 

På tisdagsmorgonen höll Svenska Spel digitalt seminarium om vikten av transparens kring spelbolagens intäkter. Flera tunga representanter från såväl politik som bransch, forskning och finansmarknad deltog. Erik Strand, Svenska Spels styrelseordförande, poängterade i sin inledning att ambitionen för Svenska Spel alltid varit att minska andelen intäkter som kommer från ”kunder som far illa av sitt spel”. Därför hoppades han att webinaret skulle bli ett startskott för arbetet för en konstruktiv diskussion. Förhoppningen kom inte på skam och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S), var tydlig:  

– Dialogen om osunda intäkter är väldigt viktig! Det är ett steg till att skapa legitimitet för spelbranschen och lagstiftningen. Branschen behöver få allmänhetens förtroende, bolagen behöver visa att de tar steg tillsammans för att självreglera och stärka skyddet för utsatta kunder. Men då behövs också enhetliga parametrar som möjliggör jämförelser. Först då får vi transparens.  

Kindred är ett av de spelbolag som kvartalsvis börjat redovisa andelen intäkter från osunt spelande.

– Det har legat högst på vår agenda under många år, förklarade Kindreds vd Henrik Tjärnström. Nu mäter vi mer på beteendevetenskapliga faktorer än tidigare och med AI och framväxande datakapacitet tror vi att vi kommer att kunna jobba väldigt effektivt i den här frågan. Vi säger inte att vår modell är den bästa och Kindred har bjudit in forskare att titta på den och se hur den kan justeras. Men vi tycker det vore jättebra om vi fick en gemensam definition. I väntan på det och för att få igång diskussionen valde vi att börja redovisa våra siffror. 

Svenska Spel har valt att avvakta, just för att man vill se en branschgemensam mätmetod.   

– Vi tycker att Kindreds initiativ är jättebra, sa Svenska Spels vd Patrik HofbauerMen jämförbarhet är avgörande för trovärdigheten. Idag ser vi hur olika bolag redovisar helt olika siffror, det är skillnad i hur man mäter. Men jag tycker vi har jättefina förutsättningar att skapa en gemensam modell här i Sverige som skulle kunna användas även av andra länder. De svenska spelbolagen har drivit den digitala utvecklingen av spelbranschen. Nu kanske vi kan gå i fronten även här. 

Även finansmarknaden, på webinaret representerad av DNB Sveriges aktieanalytiker Martin Arnell, efterfrågade en branschstandard: 

– Om Kindred kommer med en siffra och ett annat spelbolag med en annan siffra, så kommer jag och andra investerare att ha ett kritiskt förhållningssätt. Men det är positivt att spelbolagen nu ändå ökar transparensen.  

Just Kindred ingår i branschorganisationen BOS, där spelbolag tagit ställning mot redovisning av osunda intäkter.

– Det får stå för de bolagen, konstaterade Henrik Tjärnström. Vi kan bara kommunicera hur vi känner på Kindred – och vi stödjer en branschgemensam lösning.

Jenny Nilzon, vd för den andra branschorganisationen, SPER, såg ett värde i att enskilda spelbolag gick före i frågan: 

– Vi har alla möjligheter att samarbeta inom branschenMen ska vi få med alla våra medlemmar på det här tror jag att vi får vänta väldigt länge. Jag tror på snabbare framgång om ett par spelbolag inom respektive organisation börjar samarbeta.   

Men vad säger vetenskapen? Går det överhuvudtaget att få fram en bra gemensam modell? 

Jakob Jonsson, psykolog på Sustainable Interaction var försiktigt hoppfull: 

–  Jag tror att vi kommer att kunna skapa en modell som är tillräckligt bra, som duger till att jämföra mellan olika bolag. Men det är viktigt att ha en bred definition kring osunda intäkterKindreds definition idag är för snäv. 

Axel Lyckberg, dataanalytiker på Svenska Spel beskrev utmaningarna – men pekade också på en möjlig väg framåt: 

– En gemensam mätmodell måste vara lätt för utomstående att begripa. Den måste också vara lätt att implementera för alla bolag i branschen, även spelbolag med mindre resurser. Men man skulle kunna sätta ihop en mindre arbetsgrupp med representanter från bolag som vill vara med och gå i bräschen i den här frågan. Tillsammans skulle vi nog kunna stöta och blöta oss fram till en bra mätmetod.  

Anders Sims, kommunikationschef på Spelinspektionen, var nöjd med vad han hörde och uttryckte att myndigheten är positiv till alla initiativ som leder till att branschen blir tryggare och säkrare för konsumenterna. Under webinaret genomfördes också flera minienkäter med tittarna, varav många kom från spelbranschen. På frågan om öppen redovisning av intäkter från osunt spelande, så svarade hela 73 procent att det borde vara ett krav för att få svensk spellicens.   

Svenska Spels hållbarhetschef Kajsa Nylander avrundade hela webinaret med en kort sammanfattning:  

– Tre saker som jag snappat upp här idag: Vi behöver en branschgemensam definition av sunda och osunda intäkter. Den behöver vara tydlig och enkel att förstå även för de som inte jobbar inom branschen. Och den måste kunna funka för spelbolag av alla storlekar – det ska inte krävas stora investeringar för att tillämpa den.

Här kan du se hela webinaret i efterhand