Tillförsikt och framtidstro på Svenska Spels årsstämma

svenska spels bolagsstämma

Chefsjurist Lena Lassenius, styrelseordförande Erik Strand och avgående VD Lennart Käll var alla nöjda med Svenska Spels 2017 och ser med tillförsikt fram mot den kommande licensmarknaden.

Lennart Källs sista årsstämma som VD för Svenska Spel präglades av lugn och tillförsikt. I sitt anförande hälsade han konkurrenterna välkomna till den nya svenska licensmarknaden. Samtidigt betonade han möjligheterna för Svenska Spel, som 2017 nådde rekordnivåer i kundnöjdhet.

Resultatet för 2017 var drygt 4,7 miljarder kronor, som går till statskassan. Resultatet är marginellt lägre än 2016 och beror framför allt på ökade rörelsekostnader med 2,4 procent. I sitt stämmotal berörde Lennart Käll orsakerna:

– Dels har vi engångskostnader när det gäller att anpassa Svenska Spel till licensmarknaden och att ta höjd för den nya dataskyddsförordningen GDPR. Men det kostar också mer att hålla sina marknadspositioner. Spelbranschens marknadsföring ökade med 44 procent 2017 och uppgår nu till 5,5 miljarder kronor. Svenska Spel står för mindre än tiondel av detta – så jag tycker det är imponerande att vi kan hålla en marknadsandel på 40 procent.

I övrigt betonade Lennart Käll hur medvetna satsningar på ökat utbud och smidigare spelupplevelser lett till nya rekordnivåer för kundnöjdheten. Svenska Spels NKI (nöjd-kund-index) uppgick under året till 70 procent – all time high.

– Vi har tredubblat antalet sportobjekt, gjort omtag på Vikinglotto, möjliggjort inloggning via BankID, släppt spelet Oddset Challenge och miljonregn på Lotto, öppnat för betalning via Swish…tiden räcker inte till för mig att berätta allt vi gjort.

Och inför 2019 ser Lennart Käll nya möjligheter:

– Det kan handla om spel på e-sport, nätcasino, hästsport, fantasy leagues…

Samtidigt var Käll tydlig med att ansvar även i fortsättning ska gå före vinst hos Svenska Spel och berättade stolt att ca 20 000 kunder i nuläget stängt av sig från spel tre månader eller längre, något som företaget välkomnar.

– Vi eftersträvar alltid att våra intäkter ska vara sunda! sa Lennart Käll och hälsade sin efterträdare – ”vem det nu blir” – välkommen till ”ett av Sveriges bästa och mest komplexa jobb!”

Samtliga ledamöter i Svenska Spels styrelse omvaldes på stämman. Ägaren statens bedömning är att styrelsen har en mångsidighet och bredd när det gäller kompetens, erfarenhet och bakgrund.

Erik Strand fick fortsatt förtroende som styrelseordförande samtidigt som civilekonomen Lars Nilsson, med ledningsbakgrund från bl a Tele2 och Axfood, valdes in som ny ledamot.

Lars Nilsson välkomnades som ny styrelseledamot i Svenska Spel.