Årsredovisningen 2017 har landat!

Den är både hållbar och kryddad med upplevelse och spelansvar. Årsredovisningen 2017 är här och för första gången i Svenska Spels historia kommer den inte att tryckas. Istället maxas de digitala kanalerna – exempelvis med en sammanfattande Onepager.

– Det har varit roligt och stimulerande att tillsammans med en mycket engagerad projektgrupp titta i backspegeln och se vilka fantastiska leveranser som skett i vår verksamhet under det gångna året. Det skapar stolthet! säger projektledare Charlotta Broström.

Var ligger fokus i år?

– Att skapa en publikation som kännetecknas av upplevelse och spelglädje. Vi har haft många utmanande och roliga diskussioner om allt från struktur, innehåll, design, bildval, färgnyanser, grafik, tonalitet och ordval, säger hon.