42 nya miljoner till svensk forskning om spelproblem

Sedan 2010 har Svenska Spel avsatt över 60 miljoner kronor till stöd för svensk forskning om spel och spelproblem och nu tillförs ytterligare 42 miljoner de kommande fem åren. Svenska Spels oberoende forskningsråd har möjliggjort finansiering av projekt som i konkurrens med en mängd andra områden tidigare hade svårt att finansieras via mer allmänt inriktade forskningsråd i Sverige. I grunden handlar det om att skapa ett starkt konsumentskydd med metoder som bevisligen fungerar.

Svenska Spels beslut innebär att bolaget fortsätter finansiera det oberoende forskningsrådets arbete samt Anders Håkanssons spelprofessur vid Lunds universitet i ytterligare fem år, fram till 2027. Sammanlagt avsätts drygt 42 miljoner kronor för stödet. Av dessa medel är 25 miljoner kronor öronmärkta för forskningsanslag.

– Sociala samhällsinsatser och beroendevård behöver rätt verktyg i rätt tid. Den långsiktiga satsningen på forskning om spel bidrar till kunskap om fungerande metoder för att förebygga och behandla spelberoende. För att utveckla rätt insatser för de som behöver det mest krävs tålamod, engagemang och forskning i framkant, säger Sara Lindholm, ordförande Forskningsrådet.

– Forskningsrådet har varit drivande och en central del i att etablera forskningsfältet kring spelproblem i Sverige, säger Patrik Hofbauer, vd och koncernchef Svenska Spel. Det finns fortfarande många obesvarade frågor kring hur vi bäst motverkar och behandlar spelberoende. Med det i åtanke känns vårt fortsatta stöd rätt både ur ett affärs- och ett medmänskligt perspektiv.

En färsk undersökning visar behovet av ytterligare spelforskning samt att bredda framtida forskning och att vidga relationerna både internationellt och också med närliggande forskningsfält i Sverige enligt respondenterna.

– Vår forskning handlar om att göra tidiga upptäckter när det gäller spelproblem. Satsningen innebär att vi kan fördjupa och förstärka det arbetet, säger Anders Håkansson, professor i beroendemedicin med fokus på spelberoende vid Lunds universitet.

Fakta

  • Forskningsrådet bildades 2010 med syftet att öka kunskapen och insikten om spelproblem och hur man bäst förebygger dessa.
  • Rådet består av erfarna forskare och representanter från olika samhällsintressen och agerar oberoende – utan inblandning från Svenska Spel.
  • Svenska Spel kommer årligen att avsätta 8,5 miljoner kronor för finansiering av forskningsarbetet.