42 miljoner till svensk idrott – Svenska Spel och Riksidrottsförbundet skriver nytt avtal

Svenska Spel och Riksidrottsförbundet förlänger sitt mångåriga samarbete genom ett nytt avtal. Det är värt 42 miljoner kronor och sträcker sig till och med den 31 december 2022. – Idrotten är en bärande del i vårt samhälle. Vi är mycket glada över att fortsätta vårt partnerskap med Riksidrottsförbundet. Tillsammans säkrar vi viktiga medel till idrottsrörelsen, säger Patrik Hofbauer, vd och koncernchef på Svenska Spel.

I över ett decennium har Svenska Spel och Riksidrottsförbundet haft ett nära samarbete som nu förlängs ytterligare.

– Det är glädjande att vårt viktiga samarbete med Svenska Spel fortsätter eftersom det möjliggör insatser för att nå fler, motverka matchfixning, ger föreningar och förbund möjlighet att fortsätta utveckla sin verksamhet i linje med Strategi 2025 och sist men inte minst ökade möjligheter att kombinera elitidrott med studier, säger Riksidrottsförbundets generalsekreterare Stefan Bergh.

Det nya avtalet möjliggör bland annat en fortsatt satsning för att inkludera fler i den svenska idrottsrörelsen. Sedan 2017 drivs ett gemensamt rörelseinitiativ som nu byter namn till Tillsammans för fler i rörelse. Initiativet består av sponsringsavtal där specialidrottsförbunden varje år får resurser som går till idrottens egen verksamhet för att få fler fysiskt aktiva. I projektet ingår också Svenska Spels och Riksidrottsförbundets Rörelsefond. Där kan alla specialidrottsförbund söka medel för projekt som sänker trösklarna för barn, ungdomar, vuxna och äldre att röra på sig och där initiativ som Mini-Curling och Kvartertstennis har möjliggjorts.

– Svenska Spel är Sveriges största idrottssponsor, från gräsrot till elit. Tillsammans med Riksidrottsförbundet och specialidrottsförbunden arbetar vi för att skapa en idrottsrörelse där alla är välkomna, oavsett ambition eller prestationsnivå. Vi har redan satt över 200 000 svenskar i rörelse och vi på Svenska Spel är både glada och stolta över att fortsätta vårt gemensamma arbete för att fler ska engagera sig i idrottsrörelsen och upptäcka glädjen i att röra på sig, säger Patrik Hofbauer.

I och med förlängningen av samarbetet kan också det gemensamma arbetet mot matchfixning fortsätta. Svenska Spel finansierar bland annat en heltidstjänst på Riksidrottsförbundet med syftet att arbeta förebyggande och utbilda mot matchfixning. Tillsammans drivs dessutom en tjänst där tips om matchfixning kan lämnas anonymt.

Svenska Spel och Riksidrottsförbundet fortsätter även att underlätta för aktiva idrottare att kombinera elitidrott med eftergymnasiala studier genom att dela ut Elitidrottsstipendiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas varje år ut till cirka 50 aktiva idrottare. I samarbetet ingår också de årliga SM-veckorna vinter och sommar där Svenska Spel fortsatt är huvudsponsor.

Det nya avtalet är värt totalt 42 miljoner kronor under två år. Det träder i kraft den 1 januari 2021 och består av följande delar:

  • Tillsammans för fler i rörelse, för att sänka tröskeln till rörelse, består dels av sponsringsavtal, dels av Svenska Spels och Riksidrottsförbundets Rörelsefond.
  • Matchfixningsavtal, för att bekämpa matchfixning och skydda idrotten.
  • Elitidrottsstipendiet, för att idrottare ska kunna kombinera en elitsatsning med studier.
  • SM-veckorna, för att synliggöra idrottsrörelsens mångfald och samhällsnytta.