4,1 miljoner kronor till svensk forskning om spelberoende

Svenska Spels oberoende forskningsråd fortsätter sitt mångåriga arbete med att stärka svensk forskning kring spelberoende. I dagarna beviljade Svenska Spels oberoende forskningsråd anslag på totalt 4,1 miljoner kronor till fem forskningsstudier.

– Årets beviljade forskningsprojekt kommer att bidra både till ökad kunskap om spelberoende och vilka spelansvarsåtgärder som fungerar, kommenterar Sara Lindholm Larsson, ordförande för Svenska Spels oberoende forskningsråd.

De studier som delar på de 4,1 miljoner kronor i forskningsanslag från Svenska Spels oberoende forskningsråd är:

Anders Håkansson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, beviljas 800 000 kronor för studien How are gamblers and concerned significant others affected by Spelpaus?

Det nationella svenska självavstängningsverktyget Spelpaus är på flera sätt internationellt unikt. Det är därför viktigt att undersöka ur flera olika aspekter, inte minst de rent subjektiva upplevelserna. Håkansson kommer genom djupintervjuer och enkäter att ta reda på vilka effekter och utmaningar användarna upplever efter en självavstängning. I projektet intervjuas även närstående om hur de upplever sina anhöriga efter att de stängt av sig från spelande.

Claes Andersson, Institutionen för kriminologi, Malmö universitet, beviljas 700 000 kronor för studien Gambling in university students: Pathways to care and mental health outcomes.

Anderssons studie är en del av ett större internationellt projekt inom WHO, kallat World mental health international college student initiative. Den svenska studien kommer bland annat att undersöka förekomst, hantering och konsekvenser av spel om pengar hos svenska universitetsstudenter, men även addera kunskap om samband mellan spel och psykisk hälsa.

Nathan Lakew, Avdelningen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, beviljas 1 000 000 kronor för studien Payment gateways in responsible gambling: A predictive design perspektive.

Lakews studie undersöker vilken potentiell effekt snabba betalningslösningar genom fintech (finansiell teknologi) har i utvecklandet av ett destruktivt online-spelande. Kan enkelhet och snabba insättningar leda till överkonsumtion av spel? Ambitionen med studien är även att utveckla ett screeningverktyg på betalningsnivå för att spåra förekomsten av skadligt spelande.

Kristina Berglund, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, beviljas 800 000 kronor för studien Exploring craving in different samples of problem gamblers.

Berglunds studie tittar närmare på förekomsten eller frånvaron av så kallat ”craving” (spelsug) hos olika grupperingar och utforskar eventuell koppling till personlighetsegenskaper, affektivitet och psykiska symptom. Syftet är att få fram mer kunskap om de psykologiska mekanismerna för tvångsmässigt spelande för att kunna förbättra både stöd och behandling.

Emma Claesson-Knutsdotter, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, beviljas 800 000 kronor för studien Family centered treatment for problematic gaming.

Claesson-Knutsdotters projekt syftar till att utveckla och utvärdera ett lättillgängligt familjebehandlingsprogram riktat till familjer där barn och ungdomar har ett problematiskt dataspelande.

– Forskningen bidrar till att utveckla policies och riktlinjer, nya behandlingsmetoder, förebyggande åtgärder och åtgärder som minskar spelande. Svenska Spels bidrag till forskning och kunskapsspridning om spel är avgörande för många i samhället i dag och i morgon, säger Sara Lindholm Larsson, ordförande för Svenska Spels oberoende forskningsråd.

Sedan rådet inrättades 2010 har det delat ut 45 miljoner kronor till 35 skilda forskningsprojekt och vetenskapliga studier.

– Det är viktigt för samhället att vi kan fortsätta stödja den här forskningen, säger Sara Lindholm Larsson, forskningsrådets ordförande.