Svenska Spels medarbetarlöfte

Svenska Spels uppdrag utgår från konsumentskyddet och visionen att spel ska vara till glädje för alla. Att även ha en arbetsplats som är till glädje för alla tror vi är något som måste komma ur ett gemensamt engagemang, därför utgår vårt medarbetarlöfte från att det är vi tillsammans som vi skapar en ännu bättre medarbetarupplevelse. Vårt medarbetarlöfte har vi döpt till En större upplevelse och baseras på fyra fokusområden: vårt spelansvar, vår hälsa, vår professionella utveckling och våra spel!