Jobba med IT

Hos oss kan du få jobba med ett av världens mest avancerade spelsystem. Vi har en stor IT-avdelning där vi ägnar oss åt allt från utveckling och testning till drift och support. Här får du inte bara möjlighet att hänga med i den tekniska utvecklingen – du får vara med och driva den framåt.

På IT-avdelningen skapar vi de tekniska förutsättningarna som behövs för at t ge våra kunder bra spelupplevelser. Vi arbetar med open source och de senaste teknikerna. Eftersom vi själva utvecklar de unika system vi behöver kan du få vara med och driva den tekniska utvecklingen framåt. Hos oss får du inte bara uppfylla beställares önskemål, utan hela tiden arbeta aktivt för att lösa problem och hitta nya tekniska möjligheter.

Eftersom vår IT-avdelning är stor har vi antagligen har en roll som passar dig, oavsett om du är nyutexaminerad eller senior inom ditt område. Varje dag hanterar våra system miljontals transaktioner och ofta rör det sig om stora summor. Därför är det oerhört viktigt att våra system är säkra – samtidigt som de hjälper till att sprida glädje och spänning i våra kunders liv.

På Svenska Spel genomförs varje år en handfull examensarbeten av studenter från universitet och högskolor. På sidan lediga jobb annonseras examensarbeten tillsammans med lediga tjänster. Där ges även möjlighet att registrera ett CV och på så sätt visa sitt intresse för Svenska Spel.

Vårt uppdrag

Huvuduppdraget för IT på Svenska Spel är att utveckla, förvalta och leverera en säker och stabil drift av alla våra IT-system. Det omfattar såväl Spel- som Stödsystem. Verksamheten ska drivas på ett högkvalitativt, kostnadseffektivt och säkert sätt för att garantera snabba leveranser av beställda tjänster från både resultatområden och övriga staber.

Allt vi gör utgår ifrån den beslutade affärsplanen och överenskommelser vi gör med affärsområden och staber. För att maximera nyttan och effekten av IT-verksamheten strävar vi efter att jobba nära affärsverksamheten och på ett proaktivt sätt driva, förbättra och stödja utvecklingen för Svenska Spels bästa.

IT-organisationen består av fyra avdelningar med totalt ca 250 medarbetare och en grov ansvarsfördelning enligt nedan.

IT-styrning med ansvar för att hålla ihop den långsiktiga strategiska inriktningen och styrningen.

Projektkontoret med ansvar att driva och leverera samtliga projekt på Svenska Spel.

Utveckling med huvuduppdraget att leverera utveckling och förvaltning av alla våra IT-system.

Drift med huvuduppdraget att leverera en säker och stabil drift enligt upprättade avtal

Våra roller

Det finns många olika roller inom IT på Svenska Spel. Nedan följer några exempel på roller och arbetsuppgifter som kan vara intressanta för dig som vill jobba med IT.

Projektledare

 • Leder och driver projekt
 • Ansvarar för planering, uppföljning, resursallokering och rapportering
 • Tvärfunktionellt samarbete med andra verksamhetsområden

Systemutvecklare

 • Arbetar med nyutveckling och vidareutveckling av IT-lösningar
 • Arbetet omfattar design, kodning, testning och dokumentering
 • Arbetar ofta i agila utvecklingsteam

Testledare

 • Stödjer mjukvaruutvecklingsprojekt med expertkunskaper
 • Ansvarar för automatiska- och prestandatester samt systemtester och testledning
 • Arbetsområdet inkluderar planering, strategier, riskanalysering, riskbedömning, design och genomförande samt testrapportering

Systemtekniker

 • Ansvarar ur ett driftsperspektiv för att installera, underhålla och optimera företagets systemlösningar
 • Samarbetar med andra specialister och ansvariga
 • Exempel på tekniska områden är nätverk, lagring, operativsystem och databaser

IT-arkitekt

 • Nyutveckling och vidareutveckling av IT-lösningar
 • Huvudansvar för design av IT-lösningen
 • Ingår i ett eller flera utvecklingsteam

Verksamhetsarkitekt

 • Säkerställer att IT kan möta framtidens verksamhetsbehov
 • Driver och deltar i forum som koordinerar, kontrollerar och beslutar runt arkitekturfrågor
 • Arbetar tillsammans med verksamheten för att driva arkitekturfrågorna framåt.

Kravanalytiker

 • Vidareförädla och komplettera verksamhetens krav och önskemål på utveckling av ny funktionalitet och ändringar av befintlig funktionalitet.
 • En viktig länk mellan verksamheten/beställaren
 • Arbeta för bästa möjliga verksamhetsnytta av IT:s leverans.

Förvaltningsledare

 • Leda ett eller flera förvaltningsobjekt enligt Svenska Spels förvaltningsmodell.
 • I dialog med verksamheten arbeta fram planer för vidareutveckling och
 • kostnadseffektivisering inom resp förvaltningsobjektet.
 • Beställa och följa upp avtal mot leverantörer internt och externt.

På jobbet

Se hur Mikael och Maria har det på jobbet.

Lediga jobb

Sista ansökningsdag: 2017-09-10
Vill du arbeta i teknikens framkant? Hitta intressanta lösningar för våra system? Arbeta med ambitiösa och engagerade kollegor? Då kan vi erbjuda[...]
Sista ansökningsdag: 2017-09-03
Svenska Spels IT avdelning ansvarar för ett av världens mest avancerade spelsystem.Totalt är vi drygt 250 personer som är jämt fördelade på vå[...]
Sista ansökningsdag: 2017-08-31
Om samarbete, tekniskt fokus och lättrörlighet passar din profil kanske du är personen vi söker? Som person är du drivande, nyfiken, engagerad sa[...]
Sista ansökningsdag: 2017-08-20
Leverans, stabilitet och kvalité En modern microarkitekturstack kräver en hel del ramverk för att vara så flexibel som möjligt. Vi har bestämt [...]
Sista ansökningsdag: 2017-08-20
Spelbranschen är inne i en mycket spännande tid med hög grad av förändring när marknaden omregleras. Svenska Spel har som målsättning att nu o[...]
Sista ansökningsdag: 2017-08-20
Varför är vårt utvecklingsteam inom Svenska Spel nästa steg för dig? Jo, hos oss får du inte bara möjlighet att hänga med i den tekniska utve[...]
Sista ansökningsdag: 2017-08-13
Spelsäljare Svenska Spels spelbutik är en renodlad spelbutik med ett litet kompletterande sortiment av konfektyr, tidningar och kaffe. Det är dels[...]
Sista ansökningsdag: 2017-08-06
Till Svenska Spel söker vi en Systemutvecklare som kan ta lead, inspirera och leda IT-plattformen för interna klienter framåt. Vi tror du har kunsk[...]
Sista ansökningsdag: 2017-07-31
Chefsassistent till Kommunikation och Hållbarhet Kommunikation & Hållbarhet har ett övergripande ansvar för att stärka och utveckla Svenska[...]
Sista ansökningsdag: 2017-07-30
Inom Sportspel har Svenska Spel en mycket ambitiös agenda framåt. De investerar kraftigt och målsätter att utveckla och lansera flera nya spel &am[...]