Tillsammans kan vi få fler i rörelse

Skateboardförbundets projekt Family on Board har fått medel ur Framåtfonden.

En färsk rapport från Centrum för idrottsforskning (CIF) visar att antalet barn som idrottar i en förening är rekordlågt. Det är allvarligt då forskningen tydligt visar att fysisk aktivitet är viktigt. Rörelse påverkar såväl minne som koncentration och kan skydda mot depression och demens. Att få flera svenskar att röra på sig har valts ut av Svenska Spel och Riksidrottsförbundet som en fråga vi vill lyfta. Sedan 2017 driver vi därför gemensamt projektet Framåt för fler i rörelse.

Målet med Framåt för fler i rörelse är att skapa en idrottsrörelse där alla får plats för att idrotta på sina villkor, oavsett ambition, ålder, kön eller prestationsnivå. Projektet består dels av sponsringsavtal där 62 specialidrottsförbund varje år får medel som går till idrottens egen verksamhet för att få fler fysiskt aktiva. I samarbetet ingår också Framåtfonden där alla specialidrottsförbund kan söka medel för projektidéer som sänker tröskeln till rörelse.

I en artikel i DN kommenterar utredaren Johan R Norberg CIF:s rapport och säger att man måste börja tänka utanför boxen för att kunna behålla fler ungdomar i idrottsföreningarna.

– Genom Framåt för fler i rörelse vill vi just utmana synen på traditionell träning och tävling. Genom medel till projekt som Mini-Curling och Family on Board har vi satt över 200 000 svenskar i rörelse de senaste åren. Det är vi mycket stolta över och det visar verkligen att vi med gemensamma krafter kan göra skillnad, säger Jimmy Sandberg, projektledare för Framåt för fler i rörelse på Svenska Spel.

Läs mer om CIF:s rapport.

Läs mer om Framåt för fler i rörelse.