Teknik i framkant

– Kundernas önskemål driver oss framåt

De flesta känner till Svenska Spel – antingen bara till namnet eller för att man hyser ett intresse för sport och spel. Oavsett fallet kan få svenskar säga att företaget har gått dem förbi. Men att Svenska Spel är en riktigt tung IT-arbetsgivare är det nog desto färre som vet. Vi har talat med Christian Tönseth, chef för analys och kunddata, som berättar mer.

– Vi använder väldigt mycket egenutvecklade produkter inom Svenska Spel, vilket kräver att vi har kompetens för alltifrån backend till middleware till frontend inom väldigt många olika tekniker. Det skapar en väldigt bred kunskapsmassa. Det är en styrka hos oss och det skapar dessutom väldigt goda förutsättningar för att kunna vidareutvecklas som medarbetare hos oss.

En tredjedel av de cirka 700 anställda på Svenska Spel arbetar med IT. Ny teknik gör att traditionella arbetssätt utmanas och därför arbetar man aktivt med att utveckla en kultur där gränserna mellan utveckling och drift nu alltmer börjar suddas ut. Christian, igen:

– Om man blickar bakåt har ju utveckling och drift varit lite mer separerat. Idag behöver båda parter kunna produkten och veta hur flödena ser ut. Det gäller felsökning såväl som övervakning och prestandafrågor och så vidare. Därför behöver man en mycket närmre relation mellan utveckling och drift. För att följa med i utvecklingen, skapa goda förutsättningar redan från början och kunna förutse konsekvenserna av det man gör, måste man förstå båda sidor – både utveckling och drift – och man måste arbeta med det tillsammans.

Ett av fokusområdena just nu är utvecklingen av en ny analysplattform bestående av en hybridlösning med traditionell teknik i kombination med en ny big data-lösning. Något man hoppas kommer leda till en förbättrad affär – såväl för Svenska Spel som för kund.

– Det vi vill skapa är en plattform där vår affär får tillgång till både strukturell, tillrättalagd information men även information som är på finkornigaste nivå. Detta för att kunna göra avancerade, prediktiva analyser eller bygga funktioner som använder den information vi får fram för att göra våra tjänster roligare, attraktiva, intuitiva och så vidare. Samtidigt har vi ju ett spelansvar som vi måste leva upp till och det är oerhört viktigt för oss. Vi vill gärna att våra kunder tycker om våra produkter, men det gör inte att vi vill att de ska lägga sina sista slantar hos oss.

För egen del tycker Christian Tönseth att en av de största fördelarna med arbetet på Svenska Spel är att han får får vara delaktig i något som han själv hyser ett stort intresse för; sport och spel. Samtidigt vill han i sammanhanget lyfta fram sina kollegers förmågor och förmånen att arbeta med teknik i framkant. Christian Tönseth, avslutar:

– Personligen tycker jag att arbetet här involverar fantastiskt roliga produkter och det är en intressant bransch att jobba i; det är ju lite nöjesindustri, liksom. Men det har ju mycket att göra med att jag gillar sport och spel. Sedan är det kompetenta och engagerade medarbetare jag samarbetar med samtidigt som man får jobba med väldigt mycket ny teknik – inte bara förvaltning. Vi sporras av innovation och många gånger är det våra kunders önskemål som faktiskt tvingar tekniken framåt; det råder ju en väldig konkurrens på spelmarknaden. Vi kan inte luta oss tillbaka utan måste alltid vässa oss och utveckla våra produkter.