Svenska Spels hållbarhetschef: ”Våra höga poäng vid EL-certifieringen visar på vikten av spelansvar som en integrerad del av vår dagliga verksamhet”

Jag är mycket stolt över att kunna berätta att Svenska Spel har erhållit sin fjärde certifiering för sitt spelansvar från European Lotteries (EL). Sammanlagt berör certifieringen elva områden, där bland annat produktutveckling, utbildning och reklam ingår.

Det har varit ett intensivt arbete som har involverat många personer. Jag är väldigt glad och tacksam över det hårda arbetet som alla har lagt ner under senhösten för att ta fram underlag som tydliggör hur vi som bolag lever upp till de kriterier som ställs för att bli certifierade enligt EL.

Att vi för andra gången får högsta möjliga poäng på alla områden visar att vårt ihärdiga arbete med spelansvar som en integrerad del av vår dagliga verksamhet ger resultat. Certifiering görs var tredje år av en auktoriserad revisor (Deloitte). En delrevison sker under perioden för att se att förbättringar har gjorts. Svenska Spel godkändes första gången 2009 och har sedan dess certifierats ytterligare två gånger.

Årets certifiering innebär dock inte att vi lägger oss på latsidan. Det gäller alltid att jobba med ständiga förbättringar och göra det bästa för våra kunder och övriga intressenter. Viktigt att notera är att certifieringen även innebär att Svenska Spel automatiskt certifieras för World Lottery Association (WLA) nivå 4.