Svenska Spel och KIT gör filmer för att öka kunskapen om matchfixning

För att öka kunskapen om matchfixning har Svenska Spel tillsammans med KIT tagit fram tre filmer om matchfixning. I den första intervjuas bland andra Fredrik Gårdare, kriminalkommissarie och chef för polisens aktionsgrupp mot idrottskriminalitet, och Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand.

Filmerna som produceras tillsammans med KIT är en del i Svenska Spels arbete för att motverka matchfixning. Svenska Spel har sedan många år tillbaka ett nära samarbete med Riksidrottsförbundet, specialförbunden, polis, åklagare, Lotteriinspektionen samt Finans- och Kulturdepartementen inom ramen för den nationella plattformen mot matchfixning. Det nationella samarbetet kompletteras med ett internationellt utbyte inom GLMS (Global Lottery Monitoring System) där Svenska Spel ingår tillsammans med cirka 25 andra spelbolag från alla världsdelar.

Koncernen bevakar alla speltransaktioner och har en nära kontakt med både idrotten och rättsväsendet – om det finns en befogad misstanke om brott kontaktas polisen omedelbart. Svenska Spel erbjuder inte heller spel på ungdomsidrott, matcher i lägre divisioner, eller på lättmanipulerade speltyper som till exempel röda kort och första inkast. Allt för att skydda idrotten och de aktiva från påtryckningar och hot från kriminella.

– Spel på ungdomsmatcher och spel på lag i lägre divisioner är oftast inkörsporten till grövre matchfixning och borde därför inte vara tillåtet. Därför är det självklart för oss att inte erbjuda det och att istället göra allt vi kan för att begränsa risken för manipulering. Att skydda svensk idrott och sunt spelande är viktigare än att kortsiktigt maximera intäkterna, säger Fredrik Wastenson, vd och affärsområdeschef för Svenska Spel Sport & Casino.

Utbildning och information till idrottare är andra exempel på insatser för att minska risken för matchfixning. Svenska Spel finansierar resurser hos både Riksidrottsförbundet och Svensk Elitfotboll som arbetar med förebyggande information till idrottsutövare inom olika idrotter och på olika nivåer. Samarbetet med KIT syftar också till att öka kunskapen om matchfixning och dess konsekvenser.

– Vi har gjort tre dokumentärfilmer med olika vinklar på ämnet matchfixning. Den första filmen porträtterar dem som möter fenomenet i sina yrken och brinner för att bekämpa det. Svenska Spel har gett oss möjligheterna att jobba fritt med frågan, vilket är modigt eftersom det finns röster som höjs mot spel på fotboll i sig. Men för att kunna ta sig an ett problem måste man våga lyfta på alla stenar och det är precis det som Svenska Spel och vi kan göra tillsammans, säger Sofia Stenseth, Head of Creative Production på KIT.

– Vi uppmanar fler spelbolag att ansluta sig i kampen mot matchfixning, till exempel genom att sanera sitt spelutbud. Svenska Spel är en av svensk idrotts största sponsorer och vi kommer aldrig att ge upp kampen mot matchfixning, säger Fredrik Wastenson.

Den första filmen med bland andra Fredrik Gårdare, kriminalkommissarie och chef för polisens aktionsgrupp mot idrottskriminalitet och Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand går att se här.

För mer information kontakta:
Svenska Spels pressjour, telefon 010 120 33 33