Spelkollsindex stabilt på hög nivå

Källa: Kundmätningen 2016-2017, ca 12 000 svarande/år (”Trogna kunder”, dvs. 12/12/12).

-Svenska Spels övergripande nyckeltal för spelansvar, Spelkollsindex, har under samtliga kvartal 2017 legat på mycket höga 84. Förenklat bygger indexet på kundernas svar på fyra frågor om upplevd kontroll över sitt spelande hos Svenska spel. Värdet 84 indikerar ett svarsmönster relativt jämnt fördelat mellan ”fyror” och ”femmor”, dvs. någonstans mellan god och mycket god kontroll för samtliga frågor och kunder (i genomsnitt), säger Martin Johansson, omvärldsanalytiker på Svenska Spel.

Läs gärna mer om spelkollsindex på vår hållbarhetsblogg