Så utvecklar vi Sveriges största spelsystem

”Vi har inte tappat en enda transaktion på 10 år”

”Det krävs minst lika mycket kreativitet för att utveckla infrastruktur – till exempel IOS 10 (eller 11) – som för att utveckla iPhone-appar. Men det krävs en mer långsiktig helhetssyn och ett mer eftertänksamt nytänkande”, säger Jessica Zetterlund, teamledare på Svenska Spel i Solna, som fortsätter:

”Och precis så kan man även beskriva det ständigt pågående jobbet med att förfina och utveckla ett stort transaktionssystem. Vårt system måste vara lika tillförlitligt som bankernas, men vi är inte lika låsta vid gamla lösningar.”

Tre miljoner transaktioner per dag

Hela IT-verksamheten inom Svenska Spel karakteriseras av mycket stora transaktionsvolymer och ständig förändring, samtidigt som stora värden står på spel.

Varje dag hanteras cirka tre miljoner transaktioner, och inte en enda av dem får bli fel. Ett enda lottospel för tre kronor kan i slutändan visa sig vara värt mer än 100 miljoner. Förutom transaktionsvolymer hanterar systemet även en stor parallell request-last, där en enda tjänst kan ha peakar på upp till 1000 requests per sekund.

Att man hanterar stora värden kan kanske enklast illustreras med att den årliga avkastningen till staten uppgår till ungefär fem miljarder kronor.

Svenska Spels nuvarande transaktionssystem är helt egenutvecklat och har varit i drift sedan 2006. Under de tio år som gått har det kontinuerligt förfinats, byggts ut och utvecklats. Självklart har man råkat ut för en eller annan störning längs vägen, men utan att att en enda transaktion har tappats bort. Jessica Zetterlund, som har arbetat inom företagets IT-avdelning i 17 år, menar att detta är intimt förknippat med en speciell kultur:

Utvecklare och integrationstestare

”Här finns allt från gamla rävar till nykläckta KTH:are, med alla tänkbara personligheter. Men en sak har vi definitivt gemensamt: Eftersom vi själva har utvecklat plattformen måste vi ständigt ligga steget före, och försöka förutse vilka krav som verksamheten kommer att ställa på oss i morgon. Samtidigt är transaktionssystemet prestandakritiskt – alla högre upp i hierarkin är beroende av vår förmåga till ständig förbättring.”

Inom transaktionsgruppen, med ett drygt 20-tal medarbetare finns såväl utvecklare som integrationstestare, och en av de stora utmaningarna är att upprätthålla effektiva gränssnitt och ständigt uppdaterade ”kontrakt” med de kolleger som arbetar högre upp i systemstrukturen.

”Många förknippar kanske IT-utvecklare med folk som sitter på sin kammare och grubblar, och det gör vi självklart också när det behövs. Men här pågår också ständiga diskussioner inom och mellan teamen, och med de som jobbar i tillfälliga, affärsbaserade projekt.”