Olika drivkrafter bakom spelande – män söker utmaningar, kvinnor vill oftare belöna sig själva

Män spelar oftare för att krydda en sporthändelse eller testa sin skicklighet. För kvinnor är möjligheten att belöna sig själv eller ge bort spelet som gåva starkare drivkrafter. Det framgår av en undersökning som Svenska Spel gjort i samarbete med Norstat där 3 780 svenskar har svarat på frågor om spel.

 För svenska folket som helhet är den i särklass vanligaste drivkraften bakom spel förhoppningen att vinna lite extra pengar. Den näst vanligaste drivkraften är jakten på spänning och på tredje plats kommer gåva, det vill säga att köpa ett spel eller en lott för att ge bort. Andra vanliga svar är drömmen om högvinst, att belöna sig själv, att pengarna går till en god sak eller för att krydda en sporthändelse eller ett tv-program.

– Undersökningen visar att de flesta ser spel som underhållning. För vissa är det tidsfördriv med lågt engagemang medan andra spelar med stort fokus och hög puls. Spänningen och vinstchansen är viktig för de flesta, men även gemenskapen av att spela med, eller mot, varandra samt att pengarna som eventuellt förloras går till ett gott ändamål, säger Martin Johansson, omvärldsanalytiker på Svenska Spel.

Även om svenska folket som helhet är rätt överens om drivkrafterna bakom spel, så skiljer sig orsakerna åt mellan kvinnor och män. 15 procent av männen spelar för att krydda en sporthändelse eller testa sin skicklighet, men den orsaken uppger bara fem procent av kvinnorna. Istället anger kvinnor oftare att pengarna går till en god sak, att de vill ge sig själva en belöning eller att de ska ge bort spelet eller lotten som gåva.

Drivkrafterna påverkar i sin tur vilka spelformer svenskarna föredrar. Betydligt fler män satsar pengar på sport, 15 procent spelar sportspel varje vecka jämfört med fyra procent av kvinnorna. Kvinnor är generellt mer intresserade av skraplotter, 97 procent kan tänka sig köpa en lott jämfört med 93 procent av männen. Nummerspel, till exempel Lotto, är dock lika populärt bland både män och kvinnor.

Trots att hållbarhet är en tydlig samhällstrend bland unga, är det främst personer över 50 år som uppger gott ändamål som drivkraft för spel. Bland svenskar 18–29 år är istället att krydda en sporthändelse ett vanligt svar, medan personer i åldrarna 30–49 utmärker sig genom att ofta köpa spel som gåva.

Om undersökningen
Undersökningen är gjord av Norstat på uppdrag av Svenska Spel med syftet att öka kunskapen om svenskarnas spelbeteende, attityder och relation till spel. Sammanlagt deltog 3 780 personer i åldrarna 15–75 år i undersökningen som genomfördes juni–augusti 2018.