Kvalitetsregister inrättas för att hjälpa spelberoende

Anders Håkansson, professor i beroendemedicin vid Lunds universitet och ledamot i Svenska Spels oberoende Forskningsråd.

 

Forskningen om spelberoende i Sverige har tagit ett viktigt steg framåt. Ett särskilt kvalitetsregister har nu inrättats för att öka kunskapen om behandling för de 2% av befolkningen som är spelberoende.

Registret ska kunna ge en bättre bild av vilka behandlingsmetoder som är effektiva. Ett stort steg, tycker Anders Håkansson, professor i beroendemedicin vid Lunds Universitet och ledamot i Svenska Spels oberoende Forskningsråd.
– Det blir ett viktigt verktyg för att utveckla och kvalitetssäkra behandlingen, säger han till Dagens Medicin.

Här läser du mer.