IT-utvecklarnas dilemma

– Förenkla versionshanteringen för hundratals komponenter

Open source har revolutionerat stora delar av utvecklarvärlden, inte minst inom en ny generation kunskapsföretag, där man bygger öppna lösningar från grunden.

För äldre verksamheter, där man tidigare har investerat i mer traditionella IT-system kan en omställning däremot bli rätt besvärlig. Att bygga komplexa, integrerade lösningar på små pusselbitar, kräver både kunskaper och tålamod.

Andreas Stenius, och hans kolleger på Svenska Spel har redan tagit sig igenom ett antal hinder på den vägen. Här delar han med sig av några egna, praktiska erfarenheter:

”Vi har under de senaste åren jobbat en hel del med open source-lösningar i våra stora system. Det finns betydande fördelar, men jag ska inte förneka att vi har stött på ett antal oförutsedda utmaningar längs vägen.”

Den mest uppenbara komplikationen är att antalet komponenter blir betydligt större än om man jobbar med färdiga paketlösningar. Och att det därför krävs betydligt mer jobb med integrering och mer skruvande med varje enskild komponent. Med färdiga paket räcker det oftast att bara underhålla miljön och låta systemleverantören ta hand om de övriga problem som kan uppstå.

Driftsättningen kräver speciell kompetens

”Driftsättningen är enklare nu, men men vi gör också mer i förväg för att det ska bli så enkelt som möjligt”, säger Andreas Stenius. ”Kunskaper som vi även måste ha snabb tillgång till, om och när något oförutsett inträffar, under drift. I praktiken behöver berörd driftpersonal skaffa sig djupare kunskap om själva tekniken och inte bara hur den används.”

Svenska Spel har även fått jobba hårt för att hitta medarbetare med förmågan att välja rätt pusselbitar.

”Med hundratals komponenter – och många fler alternativ att välja bland – blir det ännu viktigare att ha en klar bild av hela infrastrukturen”, säger Andreas Stenius. ”Det är en förutsättning för att i förväg kunna bedöma vilka alternativa pusselbitar som skulle medföra onödiga överlappningar. Det är också något som vi har lärt oss längs vägen.”

Viktigt minimera versionshanteringen

Med open source har Andreas Stenius och hans kolleger även haft anledning att se över versionshanteringen:

”Det är inte helt enkelt att hålla koll på versionerna av alla dessa komponenter, så att de blir kompatibla även efter en uppdatering. Med detta sagt vill jag understryka att det är värt allt extra jobb. Fördelarna överväger, både för oss som utvecklar och för verksamheten i stort.”