Jag skulle inte ha jobbat på ett annat spelbolag

– Stolthet i etiskt spelansvar
En före detta musiklärare – ny i rollen som utvecklare – som lämnade Stockholm för ö-livet på Gotland. En gotlänning som brinner för gruppdynamik och som gjort resan från systemutvecklare till sektionschef. Båda arbetar på Svenska Spel i Visby.

Olika bakgrund
Dina Nyman har jobbat på Svenska Spel i åtta år och är ett levande exempel på utvecklingspotentialen i företaget. Hon var färdigutbildad i 30-årsåldern och inledde sin karriär inom ett statligt verk, men lämnade sin anställning när hon började känna sig som en bromskloss:

– Jag började se problem innan de ens hade dykt upp och då kände jag att det var dags att söka sig vidare. Så hamnade jag på Svenska Spel. Inledningsvis jobbade jag med vår kunddatabas och blev senare teamledare i samma grupp. Jag har alltid haft ett intresse för människor och gruppdynamik och det som var kul i rollen som teamledare var att jag både fick arbeta med att utveckla, helt för mig själv, men även arbeta med gruppen. Svenska Spel satsar väldigt mycket på gott ledarskap och jag har därför haft möjlighet att gå utbildningar i ledarskap. Det är otroligt viktigt.

Evelina Herde flyttade till Gotland för elva år sedan, då hon efter ett par veckors besök hos vänner insåg att hon inte ville åka tillbaka till Stockholm. Intresset för programmering ledde till att hon lämnade jobbet som musiklärare på ett högstadium för att, veckopendlande, läsa datalogi på Stockholms universitet. Idag är hon systemutvecklare inom sektionen för programvaruinfrastruktur och backend på Svenska Spel. Hon trivs i arbetsklimatet och tycker att det är stimulerande att få arbeta i en miljö där utvecklingen sker in-house:

– Den stora fördelen är såklart att man får se arbetet från början till slut. Att kunna se slutprodukten är ju någon slags belöning i sig och sedan är det naturligtvis en extra sporre att veta att om inte jag gör ett bra jobb, så blir det min kollega några bord bort som kommer att drabbas av det. Därför vill man ju alltid göra så bra ifrån sig som möjligt.

Skilda stadier i karriären
Dinas resa fortsatte genom att hon gavs möjlighet att vikariera inom webbutvecklingssektionen där det hade uppstått en vakans. Inledningsvis var inte chefsrollen något som hon hade tänkt att ta sig an, men med stöd från sin chef kände hon sig redo att, återigen, prova på något nytt.

– Jag fick möjlighet att arbeta nära min dåvarande chef vilket gjorde att jag kände ett starkt stöd i henne och att vi kunde hjälpas åt. Det har varit jättekul och många delar i det här arbetet är väldigt intressant. Dessutom har man möjlighet att påverka och driva olika förändringar. Den här utvecklingen känner jag har kommit helt naturligt – alla beslut har fått mogna. Att hamna på sektionschefsrollen var som sagt inte tanken från början; även om jag nu trivs väldigt bra med det. Men det ligger rätt i tiden för mig – för några år sedan hade det nog inte varit aktuellt för mig.

För Evelinas del har resan precis börjat och även om hon än så länge inte har hunnit kättra i karriären kan hon redan se möjligheterna till kompetensutveckling i företaget.

– I och med att det finns så många seniora utvecklare att lära sig av och att vi har systemutveckling på alla nivåer så ser jag att man kan växa både på höjden och bredden i den här organisationen. När det gäller mina egna framtidsplaner sneglar jag såklart på dem som sitter i samma sektion som jag. Vi jobbar i olika moduler beroende på vilken del av verksamheten vi arbetar i, och så småningom kommer jag ju att vilja bredda min kunskap genom att lära mig fler system och moduler.

Samma värdegrund

Trots att Dina och Evelina arbetar i olika sektioner inom Svenska Spel och befinner sig i helt olika stadier i karriären, är de helt samstämmiga i sin inställning till vikten av spelansvaret. En grundläggande del av verksamheten och som präglar arbetet i alla led.

– Jag tror det är väldigt många som sätter värde på vår syn på spelansvar och personligen tror jag inte att jag hade jobbat på ett annat spelbolag överhuvudtaget. Den andan genomsyrar hela verksamheten och det är något som diskuteras ständigt, säger Dina. Evelina avslutar:

– När jag började här var jag inte ens medveten om spelansvar och det tänket – då handlade det mest om att hitta ett jobb. Men det var ju bland det första jag fick lära mig och jag fick gå en utbildning i spelansvar eftersom det är något man ska ha med sig jämt, i det dagliga arbetet. Det ville jag ställa mig bakom och det kändes väldigt bra. Att arbeta här känns på det sättet etiskt försvarbart om man jämför med andra spelbolag. Jag skulle i dagsläget inte vilja jobba på ett bolag i samma bransch som inte samma ansvar.