Automatiserade tester ställer nya krav

örsta steget: Generera eget testdata

Vi träffar Karl Barosen på Svenska Spels utvecklingsavdelning i Solna – ett stenkast från Friends Arena och Mall of Scandinavia – för att prata IT-utmaningar inom test. Svenska Spel har under de senaste tre åren bytt ut företagets hela middleware och det har skapat nya spännande möjligheter:

Genereras med rest-API:er

”För att kunna verifiera integrationen mellan olika moduler behöver vi hela tiden skapa nya automatiserade testfall. Vi behöver också generera testdata, bygga upp vyer för övervakning och se till att lösningen blir hållbar för både produktion och test. Numera genererar vi själva alla testdata vi behöver med hjälp av rest-API:er.”

Teamet har redan byggt upp en stor bank med sådana tester. Att förvalta en omfattande bank med regressionstester ställer även krav på att dessa utvecklas kontinuerligt.

Det är hård konkurrens om skickliga testare, men det faktum att Svenska Spel ligger så långt fram med sina automatiserade tester har under senare år underlättat rekryteringen.

”Det är kul att få jobba med ett komplett transaktionssystem i teknikens absoluta framkant”, säger Karl Barosen. ”Den automatiserade testningen gör det ännu mer spännande för den som vill lära sig något nytt. Att jobba med tester från middleware och ner i backend kräver en hel del förståelse av hur arkitekturen hänger ihop. Fokus ligger på integration och datakontroller. Inom testorganisationen har vi olika typer av testprofiler som gör att vi kompletterar varandra bra.”

Testteamet bygger sina tester tillsammans med utvecklare för att sedan bygga upp ruby-kod bakom dessa. På det viset får de en samsyn på vad som ska utvecklas. Dessa testfall utgör sedan grunden för tester i projekten, som senare används i kommande automatiserade regressionstester. Vilket i sin tur är en förutsättning för ett fungerande continuous deployment flöde.

Spindlar i nätet

Karl Barosen och hans testare arbetar framför allt med middleware och nedåt, vilket medför ständig och nära kontakt med utvecklarna. Båda parter har allt att vinna på att utveckla samarbetet och åtgärda eventuella knutar och stoppklossar längs vägen:

”Varje utvecklare fokuserar ju vanligtvis på en eller ett par moduler i taget och vi måste ha bra koll på vad de gör, på en rätt detaljerad nivå. Samtidigt måste vi förstå hela arkitekturen – hur alla bitar passar ihop. Det gör att vi ofta fungerar som spindeln i nätet och det är också en av de saker som gör vårt jobb särskilt kul och intressant. Några av våra testare har en gedigen bakgrund som utvecklare.”

Företagets verksamhet ställer även extremt höga krav på tillförlitlighet – stora värden står bokstavligen på spel – vilket också sätter strålkastarljuset på testverksamheten.

Som banksektorn – men roligare

”Stora volymer, snabba flöden och höga krav, det har mycket gemensamt med förutsättningarna inom banksektorn som också har stora transaktionsvolymer med höga säkerhetskrav. Skillnaden är att vi jobbar med mycket roligare slutprodukter – många har en levande relation till både sport och spel”, säger Karl Barosen.