Miljö & Klimat

Sedan många år tillbaka bedriver Svenska Spel ett ambitiöst och engagerat klimat- och miljöarbete. Vi jobbar strategiskt och långsiktigt på flera olika nivåer inom bolaget för att minska vårt avtryck, på effektivast möjliga sätt. Därför inriktar vi också våra insatser på de områden där de kan ha största möjliga positiva påverkan. Till exempel inom transporter, resor, material och energi.

Årlig klimatrapport

Tack vare vår årliga klimatrapport, som tas fram i linje med GHG-protokollets (Greenhouse Gas Protocol) riktlinjer, kan vi mäta och följa upp bolagets utsläpp över tid. Och rapporten ger ett bra kvitto på betydelsen av våra insatser.

Under 2020 visar rapporten att vi minskade bolagets totala koldioxidutsläpp med hela 46% från föregående år. Mellan 2010-2020 är därmed den totala minskningen hela 70%, där Covid-19 varit en stor anledning till minskningen det senaste året. Under 2021 genomförs en genomlysning av verksamheten för att sätta nya mål för Svenska Spels miljö- och klimatarbete.

Kraftigt minskade koldioxidutsläpp

Mellan åren 2010 och 2019 sänkte vi Svenska Spels koldioxidutsläpp med hela 43 procent – ett fantastiskt resultat, tack vare samlade insatser i hela vår organisation.

Vi har genomfört en energi-omställning på våra kontor, som idag värms upp med fjärrvärme. Detta har minskat vår energianvändning med hela 21 procent på bara ett år.

I koncernens lokaler har halo-genlampor bytts ut mot LED för att minska förbrukningen av både energi och tungmetaller, samt förlänga lampornas livslängd.

Vi har minskat antalet dagar vi levererar kuponger och programblad till våra ombud och partners – från sju dagar i veckan till två dagar i veckan.

Vi har implementerat många tekniska lösningar – till exempel videokonferensanläggningar och Teams – som underlättar distansarbete och minskar vårt resande.

Vi har implementerat många tekniska lösningar – till exempel videokonferensanläggningar och Teams – som underlättar distansarbete och minskar vårt resande.

Vi har ingått ett grönt avtal med BRA-flyg, vilket innebär att vi bidrar till flygbranschens omställning till fossilfritt, genom att vi betalar extra för att 50 procent av flygbränslet ska vara biobränsle.

När vi upphandlar distributionstjänster ser vi till att samtliga transporter är 100 procent klimatkompenserade – om de inte redan är fossilfria.

Hela koncernen har bytt till snålspolande toaletter och rörelsedetektorstyrd belysning.

Vi ställer miljökrav i alla upphandlingar för att ta miljöansvar för hela vår leverantörskedja.

Vi har installerat elbils laddare vid kontoret i Visby. Vi erbjuder lånecyklar eller SL-kort till våra medarbetare för att minska antalet korta bilresor.

Vi är medlemmar i Atea:s 100 procent-klubb, i syfte att öka andelen återanvända och återvunna IT-relaterade produkter.

Vi har installerat energisnåla skärmar med lång livslängd hos våra ombud för att minska mängden fysiskt material som förbrukas i samband med spel.

Vår serverhall – ett hållbart skrytbygge

I Visby ligger inte bara vårt huvudkontor, utan även vår serverhall där enorma mängder data hanteras varje dag. Serverhallen, som är unik i sitt slag, utgörs av ett slags bergrum ovan jord – vilket innebär att säkerheten är cirka tolv gånger högre än i andra datacenter. Den är också energieffektiv utöver det vanliga – och hållbarhetsaspekten var avgörande när serverhallen skulle upphandlas.

Magnus Angelöw, Teamledare IT-drift – infrastruktur server/storage i Visby, förklarar varför hållbara servrar blivit så viktiga.

– Våra serverhallar hanterar lika många transaktioner per dygn som Stockholmsbörsen. All intern information, alla spel, alla vinster och alla digitala Spelkolls-teknologier styrs från våra servrar. Ju mer data vi hanterar, desto viktigare blir det att IT-driften är så hållbar som möjligt.

Vad är det som gör Svenska Spels serverhall så energieffektiv?
– Alla servrar alstrar värme och måste kylas ned för att inte blir överhettade. Våra kylsystem är oerhört effektiva, vilket leder till kraftigt minskad energiförbrukning. Hallen är dessutom byggd för att kunna återvinna spillvärme. Just nu pågår en dialog med närliggande företag om hur vår spillvärme även ska kunna värma deras fastigheter.

Medför inte hårdvaran i sig också en stor miljöpåverkan?
– Det stämmer – och därför arbetar vi aktivt för att minska vår fysiska serverpark till förmån för virtuella servrar som ger mindre avtryck på miljön. Idag är bara 850 av våra
1 700 servrar fysiska.

Vad gör ni med er förbrukade hårdvara?
– Vi har inlett ett samarbete med Atea för att återanvända eller återvinna all vår hårdvara. Allt vi inte behöver säljs vidare, eller omhändertas så att metaller och komponenter återvinns på ett miljömässigt korrekt sätt.

KRAV-certifierade casinon

Svenska Spels Casino Cosmopol hade fler än 800 000 besök under 2019. Och med så många besök har Casino Cosmopol stora möjligheter att bidra till hållbar utveckling på miljösidan.

  • Samtliga casinon minskade sin energiförbrukning mellan 2018 och 2019, bland annat genom ett stort projekt där all belysning byttes ut till LED på våra casinon.

  • Restaurangerna håller på att fasa ut användningen av plast.

  • Samtliga restauranger och barer är KRAV-certifierade. Det innebär att vi erbjuder en lång rad KRAV-märkta livsmedel och varje år görs flera tredjepartsrevisioner för att säkra upp att vi lever upp till KRAV-certifieringens högt ställda villkor.

Vår resa slutar inte här…

Som du läst är det mycket som görs inom hållbarhetsområdet på Svenska Spel idag. Hållbarhetsarbetet blir ju aldrig riktigt klart, vi kan ständigt hitta nya vägar och förbättra vårt arbete. Vi har mycket på gång och redan under hösten 2020 händer mycket spännande inom Svenska Spel. Vi kan inte berätta om allt men några saker kan vi avslöja redan nu: