Medarbetare

Våra 1 400 medarbetare är det absolut viktigaste vi har. Var och en spelar en avgörande roll för att vi ska nå våra mål och kunna vara en positiv kraft i vardagen, idrottsrörelsen och hela samhället. Svenska Spel ska vara en inspirerande och spännande arbetsplats där alla medarbetare trivs och mår bra. Vi lägger mycket kraft på att vara just den arbetsgivaren som vi vill vara – och vi är stolta över att kunna konstatera att Svenska Spel är en arbetsplats där vårt ansvar, vår hälsa och vår professionella utveckling alltid är i fokus.

Att vara en Svenska Spelare

Våra medarbetare är vårt största tillgång. Vi är säkra på att vi presterar bäst om vi mår bra, utvecklas och har kul på jobbet. Därför har vi tagit fram ett paket med förmåner, aktiviteter och initiativ för våra medarbetare i syfte att bidra till just det. Vem som helst kan till exempel starta en tränings- eller fritidsklubb på Svenska Spel där vi täcker en del av eventuella kostnader. För närvarande har vi över 10 klubbar inom allt från padel och fotboll till dart och vandring.

Som du hör är hälsa viktigt för oss och vi vill att våra anställda ska må bra. Som ett led i det arbetet har vi under hösten 2020 rekryterat en hälsocoach med uppdrag att hjälpa våra medarbetare att tänka lite extra på sin hälsa nu när vi inte ses på samma sätt som tidigare. Till sin hjälp har vår hälsocoach våra hälso-klubbar, ambassadörer och experter från de förbund vi samarbetar med.

I tillägg till det har vi dessutom extra semesterdagar, utfyllnad av lön vid föräldraledighet, möjlighet att få behandling av naprapat, psykolog eller en kiropraktor, ett generöst friskvårdsbidrag och möjlighet att ansöka om biljetter till idrottsevenemang som vi sponsrar.

Jämställdhet och inkludering

På Svenska Spel ser vi det som självklart att alla ska behandlas lika och ges samma förutsättningar, samt att olikheter utgör stora tillgångar. Vi vill att vår organisation ska spegla samhället omkring oss. Vi är nämligen övertygade om att mångfald på arbetsplatsen ger nya perspektiv, som i sin tur leder till ökad kreativitet och dynamik. Därför arbetar vi aktivt med jämställdhets- och inkluderingsfrågor – och vi är stolta över hur långt vi kommit, samtidigt som vi alltid strävar efter att bli ännu bättre.

Vi är särskilt glada över är att ha slagit vårt mål om en trettioprocentig andel medarbetare med utländsk bakgrund. Under 2019 uppgick den andelen till 34 procent. Många av våra medarbetare med utländsk bakgrund jobbar inom Casino Cosmopol, som redan från starten haft en tydlig internationell prägel. Och nu drar vi lärdomar därifrån för att ta dem vidare till samtliga delar av organisationen.

Övriga exempel:
Vi genomför löpande medarbetar-undersökningar och arbetar med 1:1-samtal och utvecklingsplaner där frågor kring jämställdhet och inkludering ingår. Med hjälp av verktyget B-engaged hämtar vi kontinuerligt in feedback från medarbetarna kring inkluderingsfrågor och frågor kring arbetsmiljön i stort på Svenska Spel.

Pride
Sommaren 2019 gick samtliga våra casinon i regnbågens alla färger – och Casino Cosmopol var dessutom silverpartner till Stockholm Pride. Vi hade ett eget tält i Pride Park på Östermalms IP, där vi serverade 3 000 alkoholfria drinkar. Vi deltog dessutom med ett flak i den stora Prideparaden.

I samband med Pride passade vi också på att genomföra ett rekryteringsevent, för att berätta vad Casino Cosmopol erbjuder som arbetsgivare – och för att manifestera att Svenska Spel är en arbetsplats där alla människor är välkomna. Intresset för detta var stort, vilket vi naturligtvis är både glada och stolta över.

”Jag uppskattar verkligen att Svenska Spel ser till dig som person, man får utrymmet att utvecklas inom sin roll och man får gästa andra avdelningar för att lära sig hur det fungerar där. Så den öppna och tillåtande kulturen uppskattar jag mycket.”

Rekrytering

Jämställdhet är en hjärtefråga för oss – och väl utförd rekrytering är en av nycklarna till en organisation med bra könsfördelning. Alla på Svenska Spel som på något sätt är involverade i rekrytering är informerade och utbildade om vår kompetensbaserade rekrytering, som kort och gott går ut på att den som är bäst lämpad för jobbet ska erbjudas det. Vi är noggranna med att undvika exkluderande rekryteringsprocesser och strävar alltid efter att ha slutkandidater av båda könen.

Inom vissa yrkesgrupper finns en historiskt ojämn fördelning mellan könen, vilket ofta gör urvalet alltför homogent. Här försöker vi aktivt bidra till en bättre balans.

Inom tech-yrken, exempelvis, finns en manlig dominans både på arbetsmarknaden och utbildningarna. Tech har stor påverkan på allt från hur vårt samhälle formas till hur nya spelprodukter utvecklas. Här vill vi verkligen vara med och bidra till en förändring. Därför driver vi ett antal initiativ som syftar till att fler kvinnor ska söka sig till teknikområdet.

Till exempel är vi huvudpartner till Tjejer Kodar, som är störst i Sverige på att arrangera programmeringskurser och -utbildningar för tjejer. Genom Tjejer Kodar har 4 000 kvinnor utbildat sig inom teknik och programmering, vilket vi är glada och stolta över att kunna bidra till. Under 2020 har vi dessutom varit partner till Börja Koda – Tjejer Kodars onlinekurs för nybörjare.

37 %

Som ett led i vårt långsiktiga arbete för att öka andelen kvinnliga chefer under 2019 genomförde vi ett internt ledarskaps-program för kvinnor. 24 kvinnliga medarbetare deltog i syfte att inspireras till att gå vidare till ledande positioner inom Svenska Spel. Idag är 37 procent av koncernens chefer kvinnor – och den siffran ska öka ytterligare.

Svenska Spels Academy

Vi utbildar idrottare och idrottsledare inom matchfixning, certifierar spelombud och Vegaspartners, och delar vår kunskap om spelansvar till alla som vill ta del av den. Men lika viktigt som att dela vår kunskap, är det att alla som jobbar på Svenska Spel får möjlighet att utvecklas professionellt,

Vi är övertygade om att den bästa arbetsplatsen är en plats där man får växa varje dag. Därför utbildas alla medarbetare kontinuerligt genom vår Academy, där Lisa Rydberg är chef.

På Svenska Spels Academy arbetar vi med alla Svenska Spels interna utbildningar – för att få bättre kontinuitet, samordning och uppföljning. Vi erbjuder obligatoriska och certifierande utbildningar – inom spelansvar, penningtvätt, uppförandekod, informationssäkerhet och GDPR. Men också yrkesutbildningar för vår casinopersonal, och specifika utbildningar inom ett visst område. En kioskvältare bland utbildningarna är exempelvis ”Att leda utan att vara chef”.

Att vår personal certifieras och kontinuerligt uppdaterar sina kunskaper är helt avgörande i vårt arbete. Att alla känner till och har kunskap ger oss en gemensam kunskapsbas och trygghet, men också en trygghet för den enskilde medarbetaren i vardagens beslut och ambition.

Många av våra digitala utbildningar erbjuds löpande, och medarbetarna kan ta del av dem när det passar dem bäst. Andra plockar upp de kompetensbehov som dyker upp internt eller från omvärlden. Under coronapandemin har till exempel många jobbat hemifrån. Därför erbjuder vi nu under hösten 2020 en utbildning som berör den digitala arbetsmiljön och ett hållbart distansarbete. Utbildningen är en del i ett pussel med målet att bygga en kultur där varje medarbetare får verktyg att leda sig själv och ta mandat att fatta sina egna beslut.

Vi är övertygade om att kompetensutveckling är en viktig komponent för högt engagemang och prestation. Vi vill vara en arbetsplats där vi utvecklas professionellt i takt med omvärlden och branschen. Som medarbetare hos oss kommer du alltid ha möjlighet att utvecklas – i det vardagliga arbetet, i mötet med kollegor och genom relevanta och berikande utbildningar.