Utbildning är en förutsättning för en hållbar spelmarknad!

Svenska Spel informerar och utbildar medarbetare, ombud, affärspartners, och våra sponsrade förbund i spelansvar. Syftet med utbildningarna är att öka kunskapen om risker med spel, informera om regelverket, samt ge kunskap om de olika verktygen som finns. För våra medarbetare har vi även en Hållbarhetsutbildning och en utbildning i Uppförandekoden.

Medarbetare

Spelansvarsutbildning. Alla medarbetare genomgår en interaktiv spelansvarsutbildning. Vi genomför även heldagsutbildningar i fördjupat spelansvar för medarbetare och leverantörer som arbetar med onlinespel samt chefer och teamledare. Casino Cosmopol har ett obligatoriskt utbildningsprogram i spelansvar för sina medarbetare, dvs en grundutbildning och därefter årliga temadagar.

Hållbarhetsutbildningen ger medarbetarna grunderna inom hållbarhet och hur Svenska Spel arbetar för en långsiktig hållbar utveckling. Den innehåller områdena, Affärsetik och Antikorruption, Mångfald, Arbetsvillkor, Mänskliga rättigheter och Miljö.

Utbildning i Uppförandekoden är en webbutbildning som tar upp vilka förväntningar bolaget har på medarbetarna vad gäller personligt omdöme och ansvar och hur vi förväntas uppträda mot varandra, kunder, leverantörer, ombud, affärspartners mm.

Ombud och affärspartner

Samtliga spelsäljare hos våra ombud är certifierade i spelansvar och spelsäkerhet. Hos affärspartners som har våra Vegasautomater ska det alltid finnas minst en utbildad person på plats under spelets öppettider. Ombud/Affärspartner utbildas kontinuerligt. Syftet med utbildningarna är att öka kunskapen om risker med spel, informera om regelverket som gäller kring spelansvaret samt ge kunskap om de verktyg som finns för att kunderna ska kunna hantera sitt spelande på ett bra sätt. Antalet utbildade mellan januari-december 2017 var      18 795 (2016 var det 9 962 och 2015 var det 3 683) personer.

Sponsrade förbund

Vi samarbetar med Riksidrottsförbundet och Svensk Elitfotboll för att förebygga matchfixning och spelproblem hos idrottare.

Vi har en målgruppsanpassad webbaserad spelansvarsutbildning för våra sponsrade förbund, Ishockey, Fotboll, Innebandy, Bandy och Handboll. Utbildningen fokuserar på spelansvar och matchfixning.

Alla klubbar i Allsvenskan och Superettan har utbildats om riskerna med matchfixning och spelproblem. Utbildningsinsatser har även gjorts tillsammans med Innebandyförbundet och Handbollsförbundet.  Ungefär 500 är utbildade hittills och cirka 2 000 personer har fått information.

Vårvindshälsning från

Avdelningen Spelansvar & Hållbarhet