Professor Anders Håkansson

Vilket stöd rekommenderas vid spelproblem?

Anders Håkansson och hans kollegor på Lunds universitet har publicerat ny forskning som handlar om hur allmänbefolkningen i Sverige ser på behandling av spelproblem.

Resultatet visar att ungefär hälften av de tillfrågade skulle rekommendera en nära anhörig med spelproblem att söka sig till en frivilligorganisation utanför vårdsystemet för hjälp. Bland de som skulle rekommendera någon typ av professionell insats är det en stor majoritet som skulle rekommendera sjukvården och då främst primärvården eller psykiatri/beroendevård.

Studien syftar också till att undersöka potentiella skillnader i egenskaper hos individer som rekommenderar en professionell behandlingsinsats, jämfört med de som ger rådet att söka icke professionellt stöd.

De som rekommenderade ett professionellt behandlingsalternativ var yngre personer som tidigare fått behandling för psykologiska besvär. Även spelare med en historia av skuldsättning var mer benägna att rekommendera professionell behandling.

Totalt 2 045 individer fullföljde den webbaserade undersökningen (55 % kvinnor och 45 % män).

Som medarbetare på Svenska Spel blir jag stolt över alla de framsteg som görs inom spelberoendeforskningen, som fortfarande är ett relativt nytt forskningsområde. Nya forskningsresultat och studier ger oss möjligheten att bättre förstå våra kunder och kunna vidareutveckla kundvänliga spelansvarsverktyg som verkligen ger effekt.

 

Läs gärna mer här: https://www.dovepress.com/the-general-populationrsquos-view-on-where-to-seek-treatment-for-gambl-peer-reviewed-article-PRBM