Vikten av ansvarsfullt spelande

Mina första veckor som hållbarhetschef på Svenska Spel har varit såväl intensiva som roliga. Spelansvar är en mycket viktig fråga som berör många och skapar stort engagemang, vilket resulterar i många spännande möten och diskussioner.

En viktig del av vårt hållbarhetsarbete är Svenska Spels spelansvarsverktyg. Där ges Svenska Spels kunder möjlighet att i både tid och pengar begränsa sitt spelande samt få en överblick över sin spelhistorik för att i förebyggande syfte få kontroll över sitt spelande.

Alla våra digitala spelansvarsverktyg hittas under Spelkoll. Där finns också numret till Stödlinjen där såväl spelare som anhöriga kan höra av sig kring frågor som berör spelberoende.

Jag ser fram emot utvecklingen av våra spelansvarsverktyg. Inför omregleringen som kommer är det viktigt att våra analyser blir än mer prediktiva.

SCARLETT ROA
Hållbarhetschef Svenska Spel