Vegas nya spelansvarsåtgärder – en succé!

Som de flesta vet kan det vara svårt att ändra sina dåliga vanor. Svikna nyårslöften om en sundare livsstil är ett exempel – där de nyinköpta träningskläderna gärna hamnar längst bak i garderoben innan mars månad är till ända. Att låta bilen stå och ta cykeln till jobbet är ett annat exempel – som inte känns lika lockande i november som det gjorde i maj. Bilen bidar sin tid i garaget och vinner på knockout när temperaturen närmar sig nollan.

Så vad är egentligen hemligheten med att lyckas skaffa sig sundare vanor – och hur kan vi som spelbolag på bästa sätt hjälpa våra kunder att göra det?

Grunden i allt förändringsarbete börjar med att komma till insikt om vad man vill förändra. Därefter följer frågorna: vilka vägar finns, hur agerar jag – och därefter, hur behåller jag de nya bättre vanorna?

I spelansvarssammanhang ser vi att en viktig framgångsfaktor ligger i att ta bort pekpinnar och uppmaningar. I stället bjuder vi in kunden till reflektion för att komma till insikt om vilka positiva fördelar det finns med att till exempel sänka en gräns, göra ett självtest eller ta en spelpaus – samtidigt som vi gör det lätt för kunden att agera. Och nu har vi bevis på att vi är på rätt spår.

När det redan starka spelansvarsprogrammet för våra värdeautomater Vegas kompletterades med nya spelansvarsåtgärder*, som bygger på detta tankesätt, blev framgången omedelbar. Några exempel:

Vid en jämförelse tolv veckor innan införandet av åtgärderna respektive tolv veckor efter, kan vi se att cirka 60 procent färre kunder slog i den tillfälliga förlustgränsen på 5 000 kronor efter införandet.

Den åtgärd som enskilt gav störst effekt var den obligatoriska pausen på tio minuter. Vegas har en låg maxinsats på endast sex kronor, vilket är bra ur ett riskperspektiv. Men eftersom spelen är snabba är det lätt att tappa koll på tiden. I meddelandet som kunden får efter två timmars spelande om hur mycket pengar och hur länge man spelat för, lade vi därför till en spelpaus på tio minuter. Det ger kunden möjlighet att stanna upp och reflektera över om det är dags att göra något annat. Om kunden loggar in innan pausen är slut blir de uppmuntrade att göra ett självtest eller se över sina gränser. Cirka 50 procent av kunderna som fick pausen slutar att spela för dagen, till skillnad mot cirka 12 procent innan införandet av pausen.

Nu ser vi fram emot att noggrant följa utvecklingen och bygga vidare på det som fungerar. Vegas står för sunda spelvanor och ett glädjefyllt spelande!

MARIA SCHIETSE
Projektledare spelansvar, Vegas

 

*Fakta om de nya kompletterande spelansvarsåtgärderna

  1. Långa spelsessioner: Kunden får en tio minuters paus efter två timmars spelande.
  2. Förhöjd risk: Vid tecken på riskfyllt spelbeteende får kunden ett personligt meddelande vid inloggning med information om förhöjd risk, samt uppmuntran om exempelvis spelpaus. Meddelandet är obligatoriskt att ta del av.
  3. 18–24 år: Vid hög förlust eller mycket speltid får kunden ett personligt meddelande vid inloggning – med information om hur mycket tid och pengar han/hon spenderat på spelandet samt uppmuntran att göra ett självtest. Detta utöver att vi ringer och skickar mejl.
  4. Höjning av gräns: Om kunden vill höja sin gräns ställer vi en reflekterande fråga och informerar om riskerna – samt information om till exempel vad den vanligaste gränsen är. På så sätt hjälper vi kunden att göra ett medvetet val. Detta utöver att vi skickar mejl och brev.
  5. Tillbaka efter paus: Alla som kommer tillbaka efter en paus på tre eller sex månader får ett personligt meddelande då de loggar in med uppmuntran att se över sina gränser. Kunder som kommer tillbaka efter en paus på ett år eller längre får som tidigare ett personligt samtal.
  6. Speltid och förlust: Kunder som spenderar mycket tid eller pengar på spelandet får vid inloggning ett meddelande med information om hur mycket de spelat senaste månaden samt uppmuntran till att göra ett självtest.
  7. Flera höjningar av spelgränser: I samtal med våra omsorgskommunikatörer kan spelaren nu låsa sina gränser för höjning.