Vårens besök hos spelberoendeföreningar

Spelansvarsspecialist Carl Fredrik Matthing är en av de som besökt en del av spelberoendeföreningarna i år.

Svenska Spel ska bedriva spelverksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Spel är till glädje för de allra flesta, men för några går det överstyr och dessa måste vi fånga upp. Därför är spelansvaret det absolut viktigaste området inom hållbar utveckling för oss.

En viktig del i att arbeta med hållbarhet är att lyssna på våra intressenter och spelberoendeföreningarna är en av dessa. Vi undersöker regelbundet intressenternas syn på bolagets ansvar och gör en analys som ligger till grund för prioritering av aktiviteter och utformningen av Svenska Spels strategi- och hållbarhetsarbete.

Under våren har vi besökt sex spelberoendeföreningar i Göteborg, Trollhättan, Malmö, Hässleholm, Karlstad och Stockholm. Det har varit mellan en till sex medarbetare från Svenska Spel på varje möte. En av föreningarnas funktion är deras självhjälpsmöten som de håller på kvällarna vissa dagar i veckan beroende på ort. När vi besöker är det viktigt ha med sig att mötet i första hand till för spelberoende och anhöriga.

Vi brukar försöka träffa de som arbetar för föreningen en stund innan för att få möjlighet att prata lite och få information om hur trenden bland spelen ser ut, vad de tycker om våra förebyggande insatser, vår marknadsföring etc. Hur vi kan arbeta mer proaktivt för att skapa en sund spelmarknad?  Även att skapa en förståelse. Det handlar om att bygga kunskap och inhämta kunskap så vi får nya insikter. När det är dags för möte sitter vi bara med och lyssnar. Vi försöker dock alltid ha lite tid för att svara på eventuella frågor som brukar dyka upp.

Dessa möten är otroligt viktiga för oss i vårt fortsatta arbete med att identifiera och genomföra utveckling och ständiga förbättringar i vårt utbud av spelansvar.

Något jag fått med är att det är en ökning av antal besökare och vid vissa tillfällen slog man ”rekord” på antal besökare när jag var där. Det är bra att spelare hittar till föreningarna men samtidigt är det ett kvitto på hur spel påverkar samhället.

Det har öppnats nya föreningar sen vi var ute och besökte för ett år sedan och nya personer hittar dit. Det finns behov av stödföreningar i hela landet och de kan samverka med vården i flera aspekter. Spelberoendeföreningarnas kunskap tas vara på av kommuner och landstig och de ser ett ökat engagemang som är kopplat till att spelberoende kommit in i socialtjänstlagen. Det finns fortfarande en önskan om mer bidrag till vård och forskning.  De är också väldigt positiva till det nationella avstängningsregistret (spelpaus.se) som underlättar för spelberoende.

Stor del av de nya besökarna på spelberoendeföreningarna uppger att de har problem med nätcasino men även sportspel. Man ser även att det går väldigt fort att få stora ekonomiska konsekvenser som kan relateras till tillgänglighet av spel och lättheten att låna pengar.

Att branschen lyssnar på kunderna och arbetar med ständiga förbättringar av sina spelansvarsprodukter och tjänster är väsentligt för att våra kunder ska känna sig trygga. Det är viktigt att vi ger dem verktyg för att få koll på sitt spelande. För oss är det en viktig hörnsten i det vi kallar spelansvar.

 

Stor tack till alla föreningar att vi fått komma och besöka och vara med och lyssna och att vi kan ha en konstruktiv och öppen dialog. Ni gör ett fantastiskt arbete!

 

Några kommentarer jag hört från Svenska Spel kollegor som varit med besökt:

”Ett viktigt besök som verkligen berörde mig”

”Jag fick förtroendet att sitta med och lyssna på personliga och starka berättelser om beroende och vad spelmissbruk kan ställa till med”

”Vad snabbt det kan gå från att ha koll på spelandet tills det gått till överdrift och fått väldigt stora ekonomiska konsekvenser”

”Fick sitta med anhöriggrupp och fick en ny bild på hur dolt spelproblem kan var”

”Anhöriga som mår fysiskt illa när de ser spelreklam”

1 svara
  1. Mikael Forsberg
    Mikael Forsberg says:

    Tack för att ni vill komma och ta del av spelares och anhörigas berättelser. De flesta uppskattar att ni kommer.

Kommentering är stängd.